Nieuws

Toename uitzendwerk

Markt voor freelancers trekt aan

De Nederlandse freelancemarkt trekt aan. Dat blijkt uit cijfers van de Freelance Markt Index (FMI). De index is gestegen van 213 naar 240 punten, een stijging van 13 procent.

Voor een succesvolle strategische personeelsplanning zal het inhuren van vaste medewerkers en freelancers dan ook meer en meer met elkaar in evenwicht zijn. Het soort personeel dat HR inzet wordt dus in steeds grotere mate ondergeschikt aan het feit dát ze personeel inzet.

Lees op Overpersoneelsplanning.nl ook hoe u zzp’ers meeneemt in uw strategische personeelsplanning.

Groei zet in 2015 door
Vooral in de ICT-sector zijn er meer opdrachten. Bovendien is de verwachting van Rob Bergers, algemeen directeur van Freelance.nl, dat de markt in 2015 blijft aantrekken. Hij ziet dat het denkbeeld is veranderd.

‘Het bedrijfsleven spreekt allang niet meer over de vraag wanneer de crisis voorbij is,’ stelt Bergers. ‘Het bedrijfsleven accepteert de nieuwe werkelijkheid en onderneemt vanuit daar nieuwe initiatieven. Voor goede ideeën komt ook weer financiering beschikbaar.’

Meer uren
Vorige week kwam uit de jaarmonitor van payrollbedrijf Tentoo al naar voren dat zzp’ers hun gemiddelde jaaromzet in 2014 zagen stijgen met 6,7 procent. Deze toename bleek vooral te danken te zijn aan de stijging van het aantal gewerkte uren. Gemiddeld werkten freelancers 6 procent meer in 2014.

De FMI geeft aan hoe de freelancemarkt zich ontwikkelt en is gebaseerd op een analyse van cijfers van het CBS, de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Freelance.nl.