Competentie ontwikkeling

Medewerker is het slimst voor zijn 30ste

Werkgevers die alleen jonge mensen aannemen, halen wel de slimste mensen uit de arbeidsmarkt. Maar of die slimmeriken hun kennis ook over kunnen brengen, is nog maar de vraag. De Nederlander piekt verbaal na zijn veertigste.

Nederlanders behalen de hoogste scores op IQ-testen tussen hun 25e en 34e levensjaar. Dat blijkt uit onderzoek van uitgeverij Pearson Assessment and Information onder ruim 1500 respondenten.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat dertigers in bepaalde aspecten van intelligentie hoger scoren dan andere. ‘Dat zijn juist de mensen die tijdens een reorganisatie als eerste worden ontslagen omdat dit goedkoper is’, zegt Andress Kooij, psycholoog bij Pearson. ‘Het is dus de vraag of werkgevers optimaal gebruikmaken van dit gegeven.’

Intelligentie ontwikkelt zich vanaf de geboorte in een stijgende lijn. Kooij: ‘Het ontwikkelt zich als een parabool, met de leeftijdsgroep 25-30 als piek. Daarna neemt het gestaag af.’ Eén aspect verbetert echter wel naarmate mensen ouder worden. ‘Wanneer je kijkt naar de verbale subtests blijkt dat het moment waarop mensen het sterkst in hun woordenschat zijn, verder weg ligt. Mensen krijgen dus een steeds betere woordenschat wanneer ze in een hogere leeftijdscategorie terechtkomen. Dit ligt ook in lijn met het feit dat ouderen meer ervaring hebben.’