Productiviteit

Flexwerker

Meer werkstress door zoeken balans werk-privé

De werk-gerelateerde stress bij werknemers neemt almaar toe. Ruim 20 procent van de werkende Nederlanders ervaart meer werkstress dan een jaar geleden. Het voortdurende zoeken naar de balans tussen werk en privé is een van de oorzaken. 

Dat blijkt uit het RED Rapport van Tempo-Team, dat dit jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek onder 2500 Duitse, Belgische en Nederlandse werkgevers en werknemers  hield.

Flexibiliteit
De werknemers kampen vooral met meer werkstress door de overvloed aan digitale informatiestromen, onzekere toekomstverwachtingen en de hoge eisen aan flexibiliteit. Zo wordt het steeds moeilijker om een goed evenwicht tussen werk en privé te vinden.

“De oplopende werkdruk is een sluipmoordenaar,” zegt Melanie Koelemaij, HR-directeur bij Tempo-Team. “Het is belangrijk dat organisaties hier serieus naar kijken, anders verwachten we dat steeds meer mensen vast gaan lopen in hun baan en kunnen gaan uitvallen.” Door de hoge werkloosheid blijft iedereen volgens haar maar doorgaan, met alle gevolgen van dien. “Uit angst om zonder werk te komen zitten.”

Ziekteverzuim
Dat werkstress een enorme impact heeft werd eerder duidelijk uit onderzoek van het ministerie van SZW. Momenteel wordt een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim veroorzaakt wordt door werkstress. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt zelfs de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door de hoge werkdruk.

En daarmee is werkstress officieel het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher kondigde vorige maand aan de komende vier jaar werkstress bespreekbaar te maken met werkgevers en werknemers en de Inspectie SZW extra te laten controleren op werkstress.

Op PW de Gids Vakbase leest u hoe u een goede balans tussen werk en privé kunt creëren.