Verdieping

Mag je boventallige medewerker weren van interne vacatures?

Wie boventalligen voorrang belooft bij vacante posities, mag geen vacatures achterhouden. De rekening kan hoog oplopen in de rechtbank.

Een energiebedrijf voert in 2011 een reorganisatie door. Eén van de werknemers die boventallig is verklaard, besluit op zoek te gaan naar een betere functie binnen het bedrijf en weigert op zijn eigen functie te solliciteren. Het lukt de werknemer echter anderhalf jaar niet om herplaatst te worden. Daarop vraagt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege een verandering in omstandigheden.

Volgens de werkgever heeft de werk­nemer een negatieve instelling en ­weigert hij zich voor functies te interesseren. Bovendien maakt hij naar mening van de werkgever meer vijanden dan vrienden in de organisatie. Andere ­managers binnen het bedrijf zien het niet zitten om met hem samen te ­werken en coaching heeft nog geen gewenst ­effect gehad.

De werknemer meent echter dat mensen bijna nooit herplaatst worden. Steeds moeten boventalligen solliciteren. Volgens het sociaal plan hebben zij voorrang bij een passende vacante functie. De werkgever weigert echter vacatures toe te zenden en over te gaan tot herplaatsing. Ook is de werknemer altijd positief beoordeeld, tot op het moment dat hij boventallig werd.

De werknemer is de mening toegedaan dat het ­energiebedrijf hem op een goedkope manier wil lozen. De kantonrechter concludeert dat de werkgever ten onrechte passende functies voor de werknemer heeft afgewezen. Verder is onvoldoende onderbouwd dat niet met de werknemer zou kunnen worden samengewerkt en hij onbemiddelbaar zou zijn. Naar oordeel van de rechter had de werknemer best bij dit bedrijf herplaatst kunnen worden, waarop het energiebedrijf de keus krijgt het verzoek in te trekken. Wanneer de werkgever dit niet doet, zal de ontbindingsvergoeding ongeveer 200.000 euro bedragen.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, LJN BZ8216
Dit artikel is eerder geplaatst op pwdegids.nl