Teamsamenstelling

Resultaat- versus outputgericht beoordelen

Nederland werkt steeds flexibeler

Bestaat uw personeelsbestand ook al voor een kwart uit flexwerkers? Dan weet u als geen ander dat dit om aanpassingen op de werkvloer vraagt, maar dat het zeker ook kansen biedt.

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) lanceert vandaag dan ook een nieuwe campagne: Nederland. Steeds flexibeler. De brancheorganisatie onderstreept met deze campagne de realiteit van een steeds flexibelere arbeidsmarkt en het belang van het positieve beeld daarvan. Met in het bijzonder de rol van uitzendwerk. Flexibiliteit maakt onze economie sterk en geeft baankansen aan mensen.

De campagne Nederland. Steeds flexibeler is een vervolg op het onderzoek De toekomst van flex dat de ABU onlangs presenteerde. Daaruit blijkt dat de flexibiliteit in de arbeidsmarkt de afgelopen jaren stevig is gegroeid en dat die groei ook de komende jaren nog verder doorzet. In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30 procent uit flexkrachten bestaan. En op dit moment is dat ook al 25 procent.

Strategische personeelsplanning
Steeds meer organisaties kiezen voor flexibiliteit. Om pieken op te vangen of zieken te vervangen. Om te groeien of bewust klein te blijven. Om risico’s te spreiden of om specifieke (vak)kennis in huis te halen. Vanwege de laagdrempeligheid of omdat het bedrijven ontzorgt in werving en selectie, administratieve processen en andere HR-diensten. Uitzendorganisaties nemen steeds meer de rol van strategische partner in personeelsplanning op zich en profileren zich als aanbieder van totaaloplossingen.

Kansen
Flexibiliteit biedt mensen ook kansen. Zo blijkt ruim een derde van de mensen die uit de WW komen weer werk te vinden via een uitzendbureau. Voor de mensen uit de bijstand ligt dat percentage op 38 procent. Daarnaast zal flexibel werken meer en meer het beeld van de toekomstige arbeidsmarkt worden.

ABU-directeur Jurriën Koops: “Eén vaste baan voor je hele leven is echt voorbij. Flexibel werken, van werk naar werk, zal in de toekomst heel gewoon zijn. Je ziet het nu al ontstaan. Steeds meer mensen kiezen voor een flexibel bestaan. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, moeten daar de sociale voorzieningen, zoals pensioenen, en scholingsmogelijkheden beter op aangepast worden.”

Op PW de Gids Vakbase leest u meer over de uitvoering en financiering van flexwerk