Teamsamenstelling

Afstand arbeidsmarkt

Onderzoek: selectievoorkeuren werkgevers in kaart

Een ex-crimineel wordt door een werkgever minder makkelijk aangenomen dan iemand met astma, artrose of diabetes. Eerlijk? Nee, net zomin als dat een ex-verslaafde slechter bij werkgevers in de markt ligt dan iemand die blind is of kanker heeft gehad. Terwijl het in alle gevallen gaat om werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt.

Als eerste in Nederland heeft maatschappelijk investeerder Start Foundation laten onderzoeken in welke mate werkgevers worden beïnvloed door de bijzondere kenmerken van een sollicitant met een arbeidsbeperking of belast verleden.

200 Werkgevers deden mee aan dit zogeheten ProfielAcceptatie-onderzoek, dat werd uitgevoerd door Pimbaa in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en met medewerking van werkgeversvereniging AWVN.

Vier categorieën
Het rapport van Start Foundation komt tot vier categorieën profielen. Personen uit de lichtste categorie worden het makkelijkst geaccepteerd door werkgevers als ze meedingen naar een baan. Onder hen onder meer chronisch zieken, en mensen met autisme, ADHD en schulden. Een tree lager op de ladder bevinden zich onder anderen mensen in een rolstoel en kankerpatiënten.

De acceptatie van sollicitanten met psychiatrische problemen of een gok- of alcoholverslaving ligt nog een graad gevoeliger. Ex-delinquenten en drugsverslaafden, categorie 4, lopen tegen de hoogste drempels aan als het om aanvaarding van hun profiel in het bedrijfsleven gaat. De onderzoekers constateren ook dat er vaak sprake is van het principe ‘bekend maakt bemind’. Werkgevers accepteren namelijk iemand met een arbeidsbeperking sneller als ze zo’n medewerker al in dienst hebben of hebben gehad.

Sturen op sociale waarde
Volgens Start Foundation is de ProfielAcceptatie-schaal een waardevol nieuw middel om bijvoorbeeld bij aanbestedingen te sturen op sociale waarde. Overheden en bedrijven passen steeds vaker social return toe. Dat betekent dat een bedrijf een sociale tegenprestatie moet leveren om een opdracht binnen te slepen. De ProfielAcceptatie-schaal toont aan dat als je met succes werkzoekenden met de zwaarste profielen aan een baan helpt of houdt, dit maatschappelijk het meest loont.

De publieksversie van de ProfielAcceptatie-schaal is te downloaden.

Op PW de Gids Vakbase leest u ook over het vergroten van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.