Nieuws

stijging

Optimisten schudden arbeidsmarkt wakker

De wereld ligt weer aan de voeten van hoger opgeleiden. Tenminste dat denken ze zelf. En met dat optimisme brengen ze beweging in de arbeidsmarkt.

Het aantal vacatures voor hogeropgeleiden steeg in het eerste kwartaal van 2014 met 15 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2013. Daarmee zet de groei in aantal vacatures voor hogeropgeleiden al vier kwartalen op rij onverminderd door. Er is beduidend meer vertrouwen in het vinden van een nieuwe baan: het aantal actief zoekenden is gestegen naar 14 procent. Een jaar geleden was dat nog 11 procent. Dit blijkt uit de analyse Trends en ontwikkelingen op de professionele arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2014 van Yacht.

Doordat mensen vertrouwen krijgen en actief zoeken, vinden ze vaker een nieuwe baan en laten ze een werkplek achter. Deze vervangingsvraag stuwt het aantal vacatures weer verder omhoog. Zo is de weg naar nog meer doorstroom gevonden. Op het hoogtepunt van de crisis gaf maar liefst 40 procent van de professionals aan niet op zoek te zijn naar een andere baan. Dat is nu nog maar 27 procent. Dat betekent dat er weer veel latent werkzoekenden zijn: professionals die te verleiden zijn tot een overstap. Dat is goed nieuws voor werkgevers. Met het juiste aanbod is er weer aan goed personeel te komen.

Dick Koopman, directeur bij Yacht: “Omdat er meer vacatures zijn, krijgen mensen meer vertrouwen in het vinden van een nieuwe baan. Dat is goed voor de arbeidsmarkt. Wel zien we dat de arbeidsmarkt, ook voor hogeropgeleiden, steeds flexibeler wordt. Het vaste contract is echt verleden tijd en zal op den duur bijna niet meer worden aangeboden. Flexibiliteit en kunnen laveren op grillige economische golven is het devies.”

Actief zoekenden noemen salaris nog steeds als belangrijkste aspect in een baan, maar dat verliest aan belang. De inhoud van het werk wordt nu bijna even belangrijk gevonden als salaris. Dit kan erop wijzen dat mensen zich minder hebben kunnen ontwikkelen dan het geval was geweest als er meer kansen op een andere baan waren de afgelopen jaren. 58 procent noemt salaris en 55 procent inhoud van het werk als belangrijkste factoren bij een baankeuze. Een jaar geleden waren deze percentages 70 procent respectievelijk 51 procent.