Uitstroom

Stijging vraag naar recruiters

Outplacement oplossing voor mismatch?

Werknemers blijken steeds vaker baat te hebben bij outplacement. Het lijkt een oplossing voor de mismatch op de arbeidsmarkt.

Een mismatch aan competenties op de arbeidsmarkt? Outplacementtrajecten lijken uitkomst te bieden. Wanneer werknemers in 2015 na outplacement een nieuwe baan vonden, blijkt driekwart van de mensen dat te doen in compleet andere branche. Een jaar eerder was dat nog de helft. Ook gaat 70 procent van de mensen aan de slag in een andersoortige functie. Dat blijkt uit het Nationaal Outplacementonderzoek 2015 van brancheorganisatie Oval.

De organisatie, die belangen van dienstverleners op het terrein van loopbaan en vitaliteit waarborgt, bracht in kaart hoeveel outplacementtrajecten al dan niet slagen. In totaal besloeg het onderzoek 11.300 outplacementtrajecten, waarvan ruim 67 procent een andere baan vond.

Opmerkelijke loopbaanswitch

In totaal verlopen 7 op de 10 outplacementtrajecten succesvol. Dat het met name steeds meer mensen lukt om onder begeleiding in een hele andere sector aan de slag te komen, noemt Oval opvallend. Onder deze transfers zijn opmerkelijke loopbaanswitches, schetst het onderzoek. Bijvoorbeeld een 62-jarige medewerker logistiek die na een reorganisatie zijn groot rijbewijs heeft gehaald en nu wekelijks met een bus vol toeristen naar Zuid-Europa rijdt. Een werknemer die voorheen operator bij Philip Morris was, is met behulp van ontslagbegeleiding examinator bij het CBR geworden. Een medewerkster van de Belastingdienst staat dankzij een outplacementtraject nu voor de klas als docent biologie.

Oudere werknemer beter plaatsbaar

Ook opvallend is dat outplacement voor 57-plussers steeds positiever uitpakt. Waar in 2014 nog een derde van hen erin slaagde om binnen de looptijd van het traject een nieuwe baan te vinden, groeide dit aantal vorig jaar naar 43 procent.

Van deze oudere werknemers is 75 procent laag tot gemiddeld opgeleid en slechts 25 procent hoogopgeleid, constateert Oval. Een verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat tegenwoordig 40 procent van de totale beroepsbevolking hoog is opgeleid. Voor de groep 57-plus is dat 14 procent. ‘De latere generaties hebben langer doorgeleerd, terwijl vooral de oudere generatie na school gelijk is gaan werken, want toen was er nog volop werk en doorleren hoefde dus niet’, aldus de onderzoekers.

Lees ook: Weg met SPP! Maak een TPP

V&D’ers als onderwijzers

Ervaring leert dat werknemers zelf moeite hebben zich te richten op andere branches en in iets mindere mate op andere functies, terwijl daar wel de kansen liggen, concludeert het onderzoek. Petra van de Goorbergh, directeur van Oval. ‘Veel werknemers hebben moeite om zelf de kansen te zien in andere branches, daar waar professionele loopbaanbegeleiders dat wel kunnen. Kijk naar V&D-werknemers: met veel werkervaring kunnen zij heel goed hun nut bewijzen in het onderwijs. Wij zien daar nu al voorbeelden van. Outplacement is bittere noodzaak voor mensen in krimpende sectoren en geeft grote kans op resultaat.’