Nieuws

zelfroosteren rooster agenda afspraak

Personeel krijgt meer inspraak in werkrooster

Als het aan jonge personeelsplanners ligt, krijgen medewerkers steeds meer inspraak in hun werkroosters. Maar personeel laten zelfroosteren? Dat komt nog niet vaak voor.

67 procent van de personeelsplanners uit de generatie Y denkt dat medewerkers alleen nog maar meer invloed krijgen op het maken van hun werkrooster. Oudere planners zien dat niet zo: zij verwachten niet dat personeel meer inspraak zal krijgen. Dit blijkt uit een enquête van Paralax Planning Solutions, dienstverlener op het gebied van personeelsplanning en zelfroosteren. Aan het onderzoek deden 152 planners mee tussen de twintig en zeventig jaar oud.

TIP: Lees wanneer u instemming van de ondernemingsraad nodig hebt bij het aanpassen van werktijden op PW De Gids Vakbase. 

Meer inspraak , meer betrokkenheid
Ruim 65 procent van alle planners denkt dat meer inspraak in het rooster leidt tot een hogere medewerkerstevredenheid. Van de onderzoeksgroep geeft 56 procent aan dat het ook de werk-privé balans verbetert. Verder geven de respondenten aan dat zij (zij het in mindere mate) ook een positieve invloed verwachten op betrokkenheid (35 procent) en de productiviteit van medewerkers (35 procent). Gebrek aan flexibiliteit in werktijden levert andersom juist minder productief personeel op, blijkt uit eerder onderzoek.
Hoewel de personeelsplanners de verschillende voordelen van zelfroosteren dus zien, geeft maar 8 procent aan dat medewerkers in hun organisatie zelf het rooster moeten rondmaken. Dat lijkt weinig, aangezien zelfroosteren in steeds meer cao’s wordt opgenomen in het kader van Het Nieuwe Werken. Volgens de planners hebben medewerkers momenteel vooral invloed op het werkrooster door onderling te ruilen (64 procent) en door hun beschikbaarheid en verlof aan te geven (79 procent). In 15 procent van de gevallen hebben de respondenten helemaal geen inspraak in hun werkrooster.

TIP: Lees meer over zelfroostering in de best practise bij Holland Casino (>Overehrm.nl)

Wordt de planner overbodig?
Hoewel vaak wordt gedacht dat zelfroosteren het vak van de planner zou bedreigen, blijkt dat alle generaties het erover eens zijn dat planners juist niet overbodig raken als medewerkers meer inspraak krijgen in het rooster. Wel beschouwt de jongste generatie planners zelfroosteren vaker als een lust (85 procent) dan de oudere generaties. Vooral de respondenten tussen de 44 en 55 jaar oud blijken sceptisch: in deze groep geeft de helft aan het zelfroosteren als een last te zien voor roostermakers.