Scenarioplanning

Personeelsplanning is niet het speeltje van HR

Niet HR moet de analyses maken die de basis vormen voor strategische personeelsplanning, maar de managers die met de mensen moeten werken.

Dat zegt Hanneke Moonen, zelfstandig HR-consultant en spreker op het congres Strategische Personeelsplanning. “Mijn ervaring is dat je nog zulke interessante data kunt hebben en deze nog zo prachtig kunt voorschotelen, maar dat dat niet voedt. Belangrijk is dat niet HR de analyse doet, maar dat de managers zelf denken en analyseren. Als je ze dat, zoals jij ook aangeeft, met elkaar laat doen is het verrijkend, want zo bied je informatie en oplossingen over afdelingsgrenzen heen. Daarmee breng je iets op gang wat volgens mij de crux is van spp: helder krijgen wat je stip op de horizon is en wat de impact daarvan is. Uiteindelijk gaat het erom dat de managers met de medewerkers bespreken: waar gaan we naartoe, wat vraagt dat van jou en heb je dat in huis? En als dat niet het geval is, waar zit dan het gat en hoe gaan we daarop anticiperen? Het begint bij de dialoog. Als die er niet is, dan komt er geen proces op gang.”

Enno van Hamel, senior beleidsmanager bij Achmea is het met Moonen eens dat het voor managers duidelijk moet zijn wat zij kunnen verwachten van SPP. “Het is voor iedereen zinvoller en leuker om te starten aan de inspiratie- en toekomstkant. Daarmee leg je direct de verbinding tussen P&O en de business en komen vragen aan bod als: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en wat betekent dat voor het personeel?” Voor managers is SPP vaak een hobbel die ze moeten nemen, omdat de dagelijkse business nu eenmaal voor gaat. Maar volgens Van Hamel kan die barrière weggenomen worden als spp leuk wordt aangekleed en als duidelijk is wat de investering is. “Dan wordt het ook voor de managers een feest om na te denken en beelden aan elkaar te toetsen over waar ze naar op weg zijn.”

Moonen: “Het belang van spp wordt alleen maar groter als je ziet wat voor veranderingen op organisaties afkomen. Kijk alleen maar naar de impact die de economische krimp nu heeft. Ga je in je organisatie met de kaasschaaf erover of maak je met het managementteam structureel slimme keuzes? Omdat er meer dynamiek ontstaat wordt het lastiger om vooruit te plannen, terwijl dat meer nodig is.”

Dit artikel is een fragment uit het  Tweegesprek in PW De Gids. Hanneke Moonen is een van de sprekers op het congres Over Personeelsplanning op 10 december in Doorn.