Nieuws

Personeelsplanning staat vaak los van opleidingsbeleid

Werkgevers koppelen hun langetermijnplanning nog niet vaak aan hun opleidingsstrategie.

HRM’ers zijn binnen hun eigen vakgebied erg geïnteresseerd in opleidingen over talentontwikkeling en strategische personeelsplanning. Toch wordt er in het opleidingsbeleid nog weinig strategisch gedacht. Dat zegt Judith Semeijn, hoofddocent en onderzoeker aan de Open Universiteit, in een artikel in PW De Gids.

“Als er moet worden bezuinigd is dit toch het eerste dat in de wacht wordt gezet. Dat is zonde, want juist door opleiding en ontwikkeling kun je de toekomstplannen voor je bedrijf stimuleren”, constateert Semeijn.

Oudere werknemers
Het opleiden van oudere werknemers wordt steeds belangrijker, zegt Semeijn. “Vooral ouderen zijn er heel erg bij gebaat als ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Je ziet misschien nog te weinig dat werkgevers hierin investeren, maar ik zie daarin wel dingen gebeuren. Het heeft tijd nodig, maar met de veranderende arbeidsmarkt zullen ze wel moeten.”

Duurzame inzetbaarheid speelt binnen het opleidingsbeleid steeds meer een rol. Werkgevers laten hun werknemers niet meer alleen opleiden en bijscholen voor de eigen functie en organisatie, maar zien ook de noodzaak van een ruimere blik. Dat leidt niet per se tot een gestructureerde opleidingsvraag. Semeijn: “Duurzame inzetbaarheid is een hot item, maar je ziet dat veel dingen zoals jobcrafting en loopbaanplanning in workshops worden gedaan. Het is heel gefragmenteerd.”