Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
0
  
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Praktische informatie

Congres Over Personeelsplanning met als thema: De strijd om talent begint nu!

Locatie
Landgoed Zonheuvel, Doorn

Datum
Dinsdag 10 december 2013

Inschrijven
U kunt zich binnenkort inschrijven via het online inschrijfformulier.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.
Twee weken voor aanvang van de dag sturen wij u de uitnodigingsbrief en een routebeschrijving.

Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag op 22 oktober 2012 onder depotnummer 66/2012. Deze vindt u op www.vakmedianet.nl of kunt u opvragen bij onze klantenservice via klantenservice@vakmedianet.nl. Bij inschrijving worden uw gegevens (naam en organsiatie) opgenomen in de deelnemerslijst, die aan deelnemers van dit congres ter beschikking wordt gesteld. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit op het inschrijfformulier bij de opmerkingen aangeven.

Annuleren / afmelden / naam wijzigen
Mocht u de inschrijving willen annuleren, dan kan dat uitsluitend schriftelijk (post, fax, e-mail) tot vier weken (28 dagen) voor aanvang van het congres kosteloos (datum poststempel telt). Wanneer u binnen twee tot vier weken voor aanvang uw inschrijving annuleert, dan wordt 25% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Als u uw inschrijving annuleert na het verstrekken van de annuleringstermijn, wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht. U kunt zich natuurlijk altijd laten vervangen door een collega.

Neem contact op met de Klantenservice van Vakmedianet:
Klantenservice
Tel: 088 5840 888
E-mail: klantenservice@vakmedianet.nl

Prijs


  •  399,- p.p. bij deelname van 1 persoon van één organisatie

  • €  349,- p.p. bij deelname van 2 personen van één organisatie

  •  299,- p.p. bij deelname van 3 personen of meer van één organisatie


Om van dit aanbod te profiteren dienen deelnemers van één organisatie in dezelfde order aangemeld worden.
Deze genoemde prijzen zijn inclusief koffie en thee tijdens de pauzes en de netwerkborrel en exclusief BTW.

Factuur
U ontvangt de factuur drie weken voor aanvang van het congres van Vakmedianet.
Schrijft u zich op het laatste moment in, dan ontvangt u de factuur zo spoedig mogelijk na inschrijving.
De factuur dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst betaald te zijn.

Vragen
Heeft u vragen over de inhoud van de het congres?
Neem dan vrijblijvend contact op met: LindavanIwaarden@vakmedianet.nl

Voor vragen over de afhandeling van uw inschrijving kunt u contact opnemen met: klantenservice@vakmedianet.nl

Routebeschrijving
Kijk op http://www.landgoedzonheuvel.nl/contact/route voor het adres en een uitgebreide route.

Praktische informatie