Uncategorized

Prinsjesdag: 5000 nieuwe banen voor arbeidsbeperkten in 2014

Werkgevers moeten in 2014 bewijzen dat er geen verplicht quotum hoeft te komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarvoor moeten ze de eerste vijfduizend banen voor deze groep beschikbaar maken.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat er 125 duizend banen komen voor arbeidsgehandicapten. Werkgevers garanderen dat er voor mensen met een arbeidsbeperking ook werk is. Deze afspraak wordt gemonitord. Als er onvoldoende banen worden gecreëerd, treedt er na overleg met de sociale partners een verplicht quotum in werking. Het quotum wordt wettelijk vastgelegd.

Gemeenten en sociale partners zorgen ervoor dat er 35 regionale Werkbedrijven komen. De werkbedrijven worden de schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten de kans op succesvolle plaatsing vergroten. Gemeenten nemen het voortouw en werken samen met UWV en sociale partners. De afspraken uit het sociaal akkoord verbreden volgens het kabinet het draagvlak voor de Participatiewet. Deze wet, gericht op het re-integreren van mensen met een bijstandsuitkering of gedeeltelijk arbeidsongeschikten, wordt naar verwachting in november ingediend in de Tweede Kamer.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is mordicus tegen de invoering van een quotum voor arbeidsgehandicapten. Volgens de werkgevers doen zij genoeg om mensen een kans te geven op de arbeidsmarkt en moet de overheid hen hierin ondersteunen met onder andere loondispensatie, jobcoaching, subsidies voor werkplekaanpassingen en een ‘no riskpolis’. Uit eerder onderzoek blijkt dat werkgevers vaak geen goed beeld hebben van hoeveel mensen met een arbeidshandicap zij in dienst hebben.