Nieuws

instroom doorstroom uitstroom

Publieke sector: heeft HR wel de juiste mensen in huis?

Werkgevers in de publieke sector leveren werk aan twee derde van de beroepsbevolking. Maar denkt HR met zoveel mensen ook de juisten in huis te hebben om de bedrijfsdoelen te halen?

Tweederde van de HRM’ers denkt van wel, zo blijkt uit een publicatie van HRM adviesbureau Driessen en onderzoeksinstituut TNS Nipo. Driessen deed onderzoek naar de arbeidsmarkt in de publieke sector (overheid, onderwijs, cultuur en zorg en welzijn) en bekeek hoe HR hier zijn personeelsbestand opbouwt. Hiervoor werden onder andere 300 HRM’ers en 500 werkenden in de publieke sector ondervraagd.

Capaciteiten publieke sector voldoende?
Door alle bezuinigingen en ontwikkelingen in de publieke sector, zoals de reorganisaties in de zorg, valt het niet altijd mee om een goed personeelsbestand op te bouwen. Een derde van de HRM’ers twijfelt dan ook aan de capaciteiten van het huidige personeelsbestand of ziet daar een zeker tekort in. Zo geeft een kleine 10 procent van de ondervraagden zelfs aan dat zij zeker niet de juiste mensen in dienst hebben om de doelen te bereiken. Bij de overheid ligt dit percentage bijna op 20 procent. Eerder stelde de Algemene Rekenkamer al dat de strategische personeelsplanning bij de overheid te traag gaat.
Maar, zo stelt het onderzoek, ook wanneer men tevreden is over het huidige personeelsbestand, kunnen nieuwe medewerkers een organisatie verder helpen. Tenminste, als zij HR de juiste mensen vindt. Gekwalificeerd personeel vinden blijkt een ruime meerderheid goed af te gaan. Toch heeft 1 op de 5 HRM’ers moeite om geschikte mensen te vinden.

Gebrek aan doorstroom in publieke sector
Bijna alle werknemers in de publieke sector zijn in meer of mindere mate tevreden over hun baan (95 procent) en de sector (93 procent). Als zij toch toch ontevreden worden en op zoek gaan naar een nieuwe baan, blijkt dat voornamelijk voor te komen uit een gebrek aan doorgroeimogelijkheden (60 procent).
Maar voor vertrek hoeven HRM’ers in de publieke sector echter niet zo bang te zijn, eerder voor een gebrek aan doorstroom. Met 45 procent geven relatief weinig mensen aan open te staan voor een nieuwe baan, maar niet actief op zoek te zijn. Relatief, want uit cijfers van TNS Nipo blijkt dat dit percentage in de commerciële sector ligt op zo’n 80 procent. Slechts 9 procent is actief op zoek. (Lees het volledige artikel op PWdegids.nl)

TIP: Hoe zorgt u met de juiste personeelsplanning dat de organisatie wendbaar blijft? Laat u bijpraten tijdens het Congres Over Strategische Personeelsplanning 2015 op 17 november. Bekijk hier het programma.