Nieuws

De manager en de vakman

Ruim baan voor de vakman

Werknemers laten zich niet plannen door het middle management. Het is dan ook tijd dat de mensen weer in hun kracht worden gezet, vindt organisatieadviseur Jaap Peters. ‘Met de oude manier waarop wij organisaties geregeld hebben, kunnen we niet meer verder. Gelukkig is er een alternatief: het Rijnlands organiseren. Dat betekent dat je vanaf de werkgemeenschap naar de organisatie toe organiseert.’

Zoals je dat ook gewend bent van je tandarts, stelt Peters. Waar het op neerkomt is dat bedrijven het werk om de vakman heen moeten organiseren. Ze zouden er goed aan doen het veranderproces in te zetten via de vakman. De organisatieadviseur vertelt hoe je hiermee van start gaat.

Op PW de Gids Vakbase leest u meer over de moderne medewerker, die iets anders wil in de arbeidsorganisatie. Die nut wil zien van zijn handelen, een maatschappelijk verantwoorde bijdrage wil leveren, constructieve zaken tot stand wil brengen en zeker ook zichzelf wil kunnen ontplooien.