Ken- en stuurgetallen

Ruim helft werkgevers verwacht komende jaren groei

Iets meer dan de helft van de werkgevers (56 procent) in Nederland verwacht dat de markt waarin zij actief zijn de komende twee jaar zal groeien. De prioriteiten van het management verschuiven daardoor van kostenreductie naar kwaliteitsverbetering en productontwikkeling. Dit is een van de conclusies uit het tweejaarlijkse onderzoek Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement.
Voor 2013 zijn de marktverwachtingen een stuk positiever dan voor 2011. Dit jaar verwacht slechts 35 procent van de organisaties groei en 42 procent stabilisatie in hun markt. Binnen de handel, transport en (kennisintensieve) dienstverlening zijn de verwachtingen voor de komen jaren het meest hooggespannen: respectievelijk 73 procent en 69 procent verwacht groei. Alleen overheidsorganisaties hebben voor 2013 amper positievere verwachtingen dan over 2011: slechts 16 procent gaat er vanuit dat de markt in 2013 groeit.

De tendens dat toekomstverwachtingen positiever zijn dan de verwachtingen over het heden is in elk tweejaarlijks Ken- en stuurgetallenonderzoek zichtbaar. Opvallend is dat, naast de overheid die te maken kreeg met bezuinigingen die hoger uitpakten dan verwacht, ook de kennisintensieve dienstverlening twee jaar geleden veel hogere verwachtingen had over 2011 dan nu het geval is; in 2009 verwachtte 63 procent een groeiende markt in 2011, dit jaar is dat nog maar 33 procent.

Prioriteiten van het management
Volgens de deelnemers aan het onderzoek zijn kostenreductie en kwaliteitsverbetering op dit moment de prioriteiten van het management (respectievelijk 60 en 58 procent). Ook hier klinkt optimisme door voor 2013: slechts 39 procent verwacht dan nog een focus op kostenreductie. Organisaties verwachten dat zij zich meer bezig gaan houden met product- of dienstenontwikkeling en autonome groei van de organisatie.

Het onderzoeksrapport Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement 2011-2012’ waaraan meer dan 230 HR-professionals hebben deelgenomen, meet prestaties op het gebied van in- en uitstroom van personeel, verzuimmanagement, opleidingen, personeelsbezetting en budgetten. Het in boekvorm gegoten onderzoek bevat 60 tabellen en grafieken met de belangrijkste HR Ken- en stuurgetallen, analyses en interviews met gerenommeerde HR-managers en hoogleraren. Het onderzoek is uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, in opdracht van HR Strategie, een imprint van WEKA Uitgeverij.