Reorganiseren

Werkloosheid neemt af

Stijging werkloosheid een-na-grootste van eurozone

De stijging van het percentage werklozen op de beroepsbevolking is in Nederland, na Cyprus, op jaarbasis het sterkst: van 6,5 naar 7,2 procent.

In Cyprus liep de werkloosheid op van 15,6 naar 16,4 procent. In de eurozone als geheel daalde het percentage werklozen op de beroepsbevolking licht: van 11,8 procent in maart tot 11,7 procent in april.

Geringe daling werkloosheid in eurozone
Dat maakte het Europese bureau voor de statistiek Eurostat dinsdag bekend. In april 2013 zat nog 12 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Eurostat schat dat in april bijna 25,5 miljoen mensen in de 28 landen van de Europese Unie werkloos waren, waarvan 18,75 miljoen in de eurolanden.

Ten opzichte van maart nam het aantal werklozen in de EU met 151.000 af en in de eurolanden was sprake van een daling van 76.000. Oostenrijk (4,9 procent), Duitsland (5,2 procent) en Luxemburg (6,1 procent) hadden de laagste werkloosheidspercentages, terwijl de werkloosheid opnieuw het hoogst was in Griekenland (26,5 procent) en Spanje (25,1 procent).

Op PW de Gids Vakbase leest u ook over de Europese coördinatieregels bij werkloosheid.