Talentmanagement

shutterstock_duurzame inzetbaarheid energie vitaal

Talentmanagement blijkt geen prioriteit

Hoewel talentmanagement hoog op de prioriteitenlijst staat van HR, lijkt er maar weinig van terecht te komen. 80 procent van de werknemers kreeg de afgelopen jaren geen scholing.

Door de huidige mismatch op de arbeidsmarkt snakken bedrijven naar medewerkers met de juiste kwalificaties. Opleiden van het eigen personeel om hen inzetbaar te houden is daarbij onontbeerlijk. Niet voor niets is talentmanagement een van de topprioriteiten van HR in 2016. Maar daar laten werkgevers het nog wel eens liggen. Vier op de vijf medewerkers in loondienst geeft namelijk aan de afgelopen drie jaar geen opleiding te hebben gevolgd of certificaat te hebben behaald. Ouderen, een kwetsbare groep werknemers, spannen daarbij de kroon: van hen geeft slechts 14 procent aan iets in die richting te hebben gedaan. Dat blijkt uit het nieuwste Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group onder ruim 7000 personen.

Inzetbaarheid? Da’s toekomstmuziek
Natuurlijk valt er een hoop informeel te leren op de werkvloer. Toch zijn opleidingen en certificaten voor veel werknemers geen luxe. Een ’employable workforce’ lijkt voor veel werkgevers dan ook nog toekomstmuziek: slechts een op de vijf werkenden volgde de afgelopen drie jaar wel formele scholing.
Hogeropgeleiden (27 procent) en zzp’ers (22 procent) zijn relatief positieve uitzonderingen als het gaat om het volgen van opleidingen. Daarentegen zijn het met name de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt die juist géén opleiding hebben gevolgd, respectievelijk 86 procent van de werklozen, 88 procent van de laagopgeleiden en 86 procent van de 50-plussers.

Employability ouderen ‘zorgwekkend’
De groep werkenden die vervolgens een opleiding volgt, kiest daar primair voor om additionele kennis en vaardigheden op te doen die hen meer waard maken voor het huidige werk. Opleidingen gericht op kennis en vaardigheden die mensen meer kansen bieden op de arbeidsmarkt of buiten hun vakgebied zijn door 32 procent gevolgd. Met name werklozen kiezen hiervoor (48 procent).
Het is volgens de onderzoekers zorgwekkend dat juist onder 50-plussers minder opleidingen gevolgd worden en dat dit ook de groep is die het minst kiest voor opleidingen die hun arbeidsmarktkans vergroten (29 procent). Overigens schijnen oudere werknemers vaker aan hun eigen employability (>PW De Gids) te werken in de vorm van een tweede baan of als zelfstandige, zo bleek uit eerder onderzoek van TNO. Bovendien blijken oudere werknemers, als ze van hun werkgever goede scholingskansen krijgen, eerder bereid en gemotiveerd om langer door te werken, stelt onderzoeksinstituut ROA.
Daarmee behoort de inzet op het vergroten van employability van werknemers, zowel bij werkgevers als werknemers, nog lang niet tot de prioriteiten, evenmin als het inzetten op opleiden in algemene zin.

Lees ook: Oudere medewerkers opleiden: 5 tips

Juiste skills ontbreken
Volgens Maaike Kooter, projectleider Employability bij Intelligence Group, is de uitkomst van het onderzoek opmerkelijk: ‘De mismatch op de arbeidsmarkt ontstaat vanwege het ontbreken van de juiste skills en opleidingen. Scholing is in deze snel veranderende arbeidsmarkt cruciaal om je arbeidsmarktkansen op peil te houden. Nu blijkt dat de overgrote meerderheid daar de afgelopen drie jaar niets aan heeft gedaan, is dat zorgwekkend voor de employability van de Nederlandse beroepsbevolking, maar ook voor werkgevers die moord en brand schreeuwen om vakmensen die ze niet kunnen vinden.’ (Bron: Intelligence Group)

TIP: Hoe houdt u al uw medewerkers inzetbaar? Krijg tips en praktische handvaten en bestel het boek Een leven lang inzetbaar