Nieuws

techniek-vrouw

Techniek lonkt naar vrouwen om krapte tegen te gaan

58 procent van de technische bedrijven wil ondanks de crisis investeren in meer vrouwen in technische functies. Door de toenemende krapte op de technische arbeidsmarkt in de komende jaren, komen de arbeidsproductiviteit en de winstgevendheid van het technisch bedrijfsleven onder druk te staan.

Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder honderd technische bedrijven die de m/v-bedrijvenscan van TechniekTalent.nu invulden.

Lees ook: Brabantse bedrijven leiden werknemer van de toekomst op

De verwachte instroom in technische beroepen ligt volgens dit onderzoek de komende vijf jaar minstens 33.000 arbeidskrachten lager dan de vraag naar nieuw technisch personeel. Een deel van de technische bedrijven vangt de tekorten nu al op door het aannemen van buitenlandse werknemers, het uitbreiden van arbeidsuren van zittend personeel en het langer in dienst houden van oudere werknemers, constateert André van der Leest, voorzitter van TechniekTalent.nu. “In uiterste gevallen worden vacatures in het geheel niet vervuld en kunnen minder opdrachten worden aangenomen. Een krappe arbeidsmarkt kan de groei van de productie in technische bedrijven remmen, hetgeen ten koste gaat van de arbeidsproductiviteit en winstgevendheid. Samenwerking blijft volop nodig om de instroom van nieuwe technici te vergroten.”

Lees ook de blog: Vader weet het beter

Het interesseren, enthousiasmeren en faciliteren van groepen die van oudsher minder bekend zijn met technische bedrijven en opleidingen – zoals vrouwen – is volgens Van der Leest van levensbelang voor de Nederlandse economie. “De trend zet zich nu voort dat veel bedrijven uit de technische sector ook zelf erkennen dat investeren in vrouwen van groot belang is. Niet alleen voor de Nederlandse economie maar ook voor hun eigen bedrijf.”

TIP! Met vakgenoten van gedachten wisselen over strategische personeelsplanning? Bezoek het congres Over Personeelsplanning op 10 december in Doorn