Uitstroom

War for talent

“Tekort aan vakmensen houdt nog jaren aan”

Werkgevers kampen weer vaker met moeilijk vervulbare vacatures. Hierdoor wordt de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren alleen maar groter.

Dit bericht uitkeringsinstantie UWV.

Techniek en ICT

De meeste knelpunten doen zich voor in de techniek en ICT. De krapte in deze sectoren is niet nieuw, maar al enige jaren zichtbaar. Ook in het onderwijs en in specifieke niches op middelbaar, hoger en wetenschappelijk beroepsniveau zijn vacatures lastig in te vullen.

Ditzelfde geldt voor de zorg, waar de afgelopen jaren met name op de lagere beroepsniveaus veel banen zijn verdwenen. Inmiddels zijn er duidelijke tekenen dat de arbeidsmarkt hier weer aantrekt.

Tekort aan vakmensen

In de bouw doet de al eerder voorspelde krapte zich inmiddels gelden. Mede door de aantrekkende economie is er in deze sector een steeds grotere vraag naar vakmensen.

In specifieke functies in het financieel-economische segment, het onderwijs, de transportsector, de horeca en de groenvoorziening ziet UWV eveneens een groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel.

Instroom en uitstroom

UWV verwacht dat de personeelsschaarste in al deze sectoren de komende jaren zal aanhouden. Naast de aantrekkende economie spelen de vergrijzing en onvoldoende instroom vanuit het onderwijs hier een belangrijke rol in.

De toenemende arbeidsmarktkrapte biedt werkzoekenden meer kansen op werk. Voorwaarde is wel dat zij kunnen voldoen aan de eisen die werkgevers op dit moment stellen. Om-, her- of bijscholing is dan vaak noodzakelijk.