Nieuws

vrijwilligerswerk personeel flex

Uitzender: doneert u even in het fonds?

Alle uitzendorganisaties in Nederland moeten bijdragen aan het sociaal fonds voor de uitzendbranche. De cao voor het Sociaal Fonds is vanaf deze week algemeen verbindend.

Minister Asscher verklaarde de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) deze week algemeen verbindend verklaard voor de uitzendbranche.

Voor alle uitzendorganisaties in Nederland betekent dit dat zij verplicht worden jaarlijks een percentage van de loonsom van hun uitzendkrachten te storten in de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). Het besluit gaat in vanaf 15 april en is geldig tot en met 16 april 2015. In maart werd ook de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU algemeen verbindend verklaard, waardoor ook de inlenersbeloning (gelijk loon) voor alle uitzendkrachten van kracht is.

Lees ook: 4 tips: uitzendkrachten uitbetalen via de inlenersbeloning

Het doel van de stichting is het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s in de uitzendbranche. Het gaat hier om opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Met de algemeenverbindendverklaring kan SFU bijdrage gaan heffen voor het fonds bij alle uitzendondernemingen in Nederland.

Concreet gaat het geld bijdragen aan de activiteiten van STOOF, opleiding- en ontwikkelfonds voor de uitzendbranche. Ook gaat er geld naar STAF (Stichting Arbo Flexbranche), dat de arbeidomstandigheden voor uitzendkrachten in de gaten houdt, en de SNCU, de stichting die toeziet op de naleving van uitzend-cao’s.

TIP: Wanneer mag een werkgever de eigen cao aanhouden na een Algemeenverbindendverklaring (avv)? Lees meer op PW De Vakbase.