Productiviteit

Werkdruk bij werknemers

Voor de rechter wegens te hoge werkdruk

Werkdruk is een thema dat momenteel enorm in de schijnwerpers staat. Het komt met enige regelmaat voor dat een werkgever zich voor de rechter moet verantwoorden voor een te hoge werkdruk op de werkvloer. Drie interessante zaken op een rij.

Overmatige werkbelasting
Een verpleegkundige op de spoedeisende hulp valt uit vanwege overmatige werkbelasting. Hoge werkdruk op een spoedeisende hulp is een bekend risico voor de gezondheid van verpleegkundigen. De werkgever wordt door de Arbeidsinspectie op de vingers getikt omdat er te weinig aandacht was voor de werkdruk. Het hof oordeelt uiteindelijk dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht.

Hoge werkdruk kan leiden tot RSI
Een slager verricht jarenlang dezelfde soort werkzaamheden voor zijn werkgever. Als bij hem RSI wordt vastgesteld spreekt hij de werkgever aan. Zowel de kantonrechter als het gerechtshof komen tot de conclusie dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt. In de ogen van de rechter heeft de werknemer voldoende bewezen dat hij (vrijwel) voortdurend heeft gewerkt onder een hoge werkdruk en in een koele ruimte, bij een temperatuur van circa 6 of 7 graden Celsius. De werkgever is al met al tekort geschoten in zijn zorgplicht.

Ook als werknemer werkdruk niet aankaart, heeft werkgever zorgplicht
Een werkneemster valt uit met RSI-klachten en eist schadevergoeding van haar werkgever. De werkgever voert bij de rechter aan dat de werkneemster nooit heeft geklaagd over haar werkomstandigheden. Gezien haar leeftijd en opleidingsniveau had dat volgens de werkgever wel van haar verwacht mogen worden. Wat vindt de rechter?

Welke rol heeft de or bij werkstress?
De ondernemingsraad heeft een rol ten aanzien van het gevoerde beleid. De or heeft verschillende rechten die van toepassing zijn op dit onderwerp. En als het komt tot een plan van aanpak voor werkdruk en werkstress dan zijn er zeven dingen waar de ondernemingsraad op moet letten.

 Op PW de Gids Vakbase leest u wat er kan gebeuren wanneer een werkgever onvoldoende aandacht heeft voor werkdruk.