Uncategorized

Jeugdwerkeloosheid

Vrijwilliger veroorzaakt meer werkloosheid

Mensen met betaald werk worden steeds vaker verdrongen door onbetaalde krachten, al dan niet met behoud van uitkering. Hierdoor ontstaat een groot maatschappelijk probleem, waarschuwt vakbond CNV Publieke Zaak.

Het gevolg is dat er een groep nieuwe werklozen ontstaat. Ook neemt de kwaliteit van dienstverlening af. Goedkoop voor de werkgever, maar niet voor de maatschappij als geheel, stelt CNV.

Ouderen zonder baan
De bond doet daarom een klemmend beroep op het kabinet om de maatschappelijke effecten van verdringing te onderzoeken en hier paal en perk aan te stellen.

Volgens CNV gaat het veelal om oudere werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt en vervolgens alleen vrijwillig of in laaggeschoolde arbeid aan de slag kunnen. Omdat bedrijven liever onbetaalde krachten aannemen, kunnen jonge, gediplomeerde mensen die een baan zoeken volgens de bond geen betaald werk vinden.

Op PW de Gids Vakbase leest u ook over middelen waarmee de overheid probeert jeugdwerkloosheid tegen te gaan.