Nieuws

Vrouw nergens zo gelijkwaardig als in Nederland

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn nergens ter wereld zo klein als in Nederland. Maar emancipatie vraagt onderhoud, ook in de personeelsplanning.

Op de meest recente Gendergelijkheid lijst van de Verenigde Naties staat  Nederland op de eerste plaats. Dat wil zeggen dat de verschillen tussen Nederlandse mannen en vrouwen kleiner zijn dan waar ook ter wereld.  De lijst wordt samengesteld op basis van gegevens over moedersterfte, het aantal vrouwen in het parlement, opleidingsniveau en de arbeidsparticipatiegraad van de beroepsbevolking.

Minister Jet Bussemaker beschouwt de nummer 1 positie vooral als een compliment aan de mannen en vrouwen zelf. “We hebben in Nederland veel voorwaarden gecreëerd zodat  met name vrouwen een inhaalslag hebben kunnen maken. Toch vraagt emancipatie onderhoud, volgens de bewindsvrouw. In haar beleid om economische zelfstandigheid te bevorderen richt ze zich onder meer op de doorstroom van vrouwen naar hogere functies.
“We moeten blijven knokken zodat gelijke rechten en een gelijke behandeling worden omgezet in de praktijk en vrouwelijk talent ook echt de ruimte krijgt. Het is nu zaak dat mannen, vrouwen én werkgevers doorpakken en nog meer gaan inzien dat diversiteit op de werkvloer winst oplevert, ” aldus Bussemaker.

Top 10 VN Lijst Gendergelijkheid
1.         Nederland
2.         Zweden
3.         Denemarken
4.         Zwitserland
5.         Noorwegen
6.         Finland
7.         Duitsland
8.         Slovenië
9.         Frankrijk
10.       IJsland