Nieuws

shutterstock_discriminatie

War on talent is mild in Nederland

Het tekort aan talenten in Nederland is in Europees opzicht vrij klein. Maar de vergrijzing en lage arbeidsparticipatie blijven uitdagingen voor werkgevers.

Economische groei? Die zien we langzaam maar zeker. Toch hebben steeds meer Europese en Amerikaanse bedrijven belangrijke vacatures geruime tijd open staan. Nederland doet het in Europees verband echter vrij goed: het werkloosheidscijfer daalde dit jaar van 7,4 naar 7,1 procent. Maar ook in ons hebben organisaties – met name de technische sectoren – moeite met het vinden van geschikte mensen. Dat blijkt uit de Hays Global Skills Index 2015, een internationaal onderzoek van recruitmentorganisatie Hays in samenwerking met Oxford Economics.

Talent mismatch
De aantrekkende economie brengt wat betreft personeel een hoop uitdagingen mee voor werkgevers, stelt Robert van Veggel, algemeen directeur Hays Nederland: ‘Veel vacatures kunnen momenteel niet worden ingevuld door een tekort aan geschikte kandidaten.’ De talent mismatch en openstaande vacatures zorgen onder meer voor een lage overall productiviteit bij bedrijven en het vertragen van de economische groei. Het krapper worden van de arbeidsmarkt is met name te zien in de landen die in het afgelopen jaar een sterke groei lieten zien zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Eind vorig jaar waarschuwde het UWV ook al voor de mismatch (>PW De Gids) op de Nederlandse arbeidsmarkt en sprak van een ‘paradoxale situatie’: er komen steeds meer onvervulbare vacatures bij, terwijl het aantal werkzoekenden hoog blijft.

Vergrijzing en lage arbeidsparticipatie
De druk op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt volgens het onderzoek licht af en het tekort aan talent lijkt in Nederland mee te vallen. Toch blijven de vergrijzing en lage arbeidsparticipatie bedreigingen voor de economische groei op lange termijn. Mogelijke oplossingen zijn vereenvoudiging van wet- en regelgeving met betrekking tot flexibilisering en kennismigratie, stelt van Veggel.
‘De overheid kan hier een belangrijke rol in spelen. De WWZ maakt het minder aantrekkelijk om naar flexibele werkvormen kijken, terwijl dit juist de arbeidsmarkt dynamisch houdt. De overheid en het bedrijfsleven moeten juist nu ingrijpen, anders loopt toekomstige economische groei gevaar. Op het gebied van onderwijs en training – zowel van net afgestudeerden als ervaren professionals – is er bijvoorbeeld nog veel ruimte voor verbetering om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van arbeidskrachten beter op elkaar aansluiten en de talent mismatch kleiner wordt.’