Nieuws

Jeugdwerkeloosheid

Werkeloosheid net afgestudeerden fors gestegen

De werkloosheid onder pas afgestudeerden en voortijdige schoolverlaters is weer toegenomen. Op alle onderwijsniveaus is het de afgelopen vijf jaar lastiger geworden om een baan te vinden.

Daarnaast werkt een op de vier gediplomeerde schoolverlaters onder zijn niveau. Dat staat in het vandaag gepubliceerde rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2013, van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. Voor het onderzoek zijn in 2011/2012 afgestudeerden en voortijdig schoolverlaters eind vorig jaar ondervraagd over hun intrede op de arbeidsmarkt.

Terug in de schoolbanken
De werkloosheid onder afgestudeerde mbo’ers (niveau Beroeps Opleidende Leerweg) is sinds 2008 verdrievoudigd. Eind 2013 had 17 procent geen baan of geen baan meer. Bij hbo’ers en universitair afgestudeerden was de werkloosheid eind vorig jaar 10 procent, tegenover 4 procent in 2008.

Volgens een onderzoeker van de universiteit heeft slechts een heel klein percentage helemaal niet gewerkt tussen het afstudeermoment en de enquête 1,5 jaar later. Hen is gevraagd of ze op dat moment werk hadden. Van de voortijdig schoolverlaters was een derde anderhalf jaar later weer terug in de schoolbanken. Onder vmbo’ers is dat zelfs meer dan de helft.

Op PW de Gids Vakbase leest u wat er dit en volgend jaar zoal wordt gedaan om de jeugdwerkeloosheid tegen te gaan.