Nieuws

Groei

Werkgelegenheid groeit weer in 2015

De werkgelegenheid zal in 2015 na drie jaren van krimp weer een lichte groei vertonen. Is het herstel binnen uw bedrijf ook ingezet?

Voor dit jaar wordt al een groei van het aantal vacatures verwacht. Dit geldt echter alleen voor het bedrijfsleven, in de collectieve sector daalt de werkgelegenheid nog. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2014-2015 van uitkeringsinstantie UWV.

In 2013 nam de werkgelegenheid met 1 procent af en voor 2014 wordt nog een krimp van 0,4 procent verwacht. In 2015 zal de werkgelegenheid groeien met 0,3 procent.

Enorme concurrentie
Dit jaar komt er bovendien een eind aan de sterke toename van het aantal lopende WW-uitkeringen, zo voorspelt UWV. In 2014 stijgt het aantal WW-uitkeringen weliswaar nog met 5 procent tot 460.000, maar dat is minder dan in voorgaande jaren. In 2015 zal het aantal uitkeringen afnemen met 1 procent. Voor 35-plussers zet de daling dit jaar al in.

Onder 55-plussers daarentegen blijft het aantal WW-uitkeringen stijgen. Dit jaar met 15 procent en volgend jaar met nog eens 5 procent. “Er is een enorme concurrentie onder werklozen,” stelt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van UWV. “Voor laagopgeleide 55-plussers die langdurig werkloos zijn, is het vinden van een baan het moeilijkst. Bovendien vindt momenteel verdringing van vooral ongeschoolden plaats, 80 procent van de ongeschoolde vacatures wordt inmiddels ingevuld door geschoolden.”

Lichtpunten
Positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn onder meer het afnemende aantal bedrijfsfaillissementen en ingediende ontslagaanvragen. Daarnaast groeit de hoeveelheid uitzenduren. Ook zijn er steeds meer vacatures en bovendien steeds meer openstaande.

De uitzendbranche, de horeca en de aan export gerelateerde sectoren profiteren dit jaar als eerst van de aantrekkende economie. In 2015 zullen ook andere sectoren in de lift komen te zitten, zoals de bouwsector. In de collectieve sector blijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid achter, evenals in de sector zorg en welzijn.

Op PW de Gids Vakbase leest u meer over de Nederlandse arbeidsmarkt en werkgelegenheid.