Verdieping

Werkgever heeft ambitieuze werker nu niets te bieden

Bijna driekwart van de werkgevers erkent dat zij op korte termijn hun medewerkers niet de gelegenheid kunnen geven om hun ambities waar te maken. 74 procent van werkgevers verwacht dat werknemers op korte termijn niet of nauwelijks hun ambities waar kunnen maken binnen het bedrijf.

De werkgevers vinden dit niet hun eigen schuld: 97 procent is van mening dat werknemers wel voldoende kansen worden geboden. Dit blijkt uit onderzoek van ISBW Opleiding & Training, waarin werknemers en werkgevers gevraagd werd naar de ambitie en kansen van werknemers. 80 procent van werknemers vindt ook dat hun werkgever hen voldoende kansen biedt om ambities waar te maken en 30 procent acht op korte termijn goede kansen te hebben dit ook daadwerkelijk te doen.