Nieuws

Oudere werknemer

Werkgever tobt over vergrijzing

83 procent van de Nederlandse werkgevers denkt dat in 2020 het aantal medewerkers boven de 60 jaar zal zijn gestegen. Dat blijkt uit Europees onderzoek onder 480 werkgevers.

Er is bovendien een stijging zichtbaar van het aantal respondenten dat verwacht dat in 2020 een gezond personeelsbestand een belangrijke uitdaging zal zijn. Waar dit nu nog 10 procent is, verwachten respondenten dat dit percentage zal verdubbelen naar 19 procent in 2020. “Het is overduidelijk dat de ouder wordende arbeidspopulatie vroeg of laat een grote impact zal hebben voor zowel de werkgever als de werknemer. Grote veranderingen kosten tijd en gaan stapsgewijs”, zegt  Bart den Hartog, Retirement Solutions Leader Nederland bij Towers Watson. “Het is in ieder geval hoog tijd dat beide partijen een agenda gaan maken voor de nabije toekomst.” Towers Watson is sponsor van het onderzoek dat werd uitgevoerd door The Economist Intelligent Unit (EIU).

Den Hartog: ““De zorg van Nederlandse bedrijven om de ouder wordende medewerker  stijgt. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor Nederlandse bedrijven. Op dit moment ziet een op de zes werkgevers dit als een probleem, in 2020 zal dit bij een  op de drie een zakelijke prioriteit zijn.”