Leven lang leren

Opleiden werknemers

Werkgevers: hand in eigen boezem

Werkgevers die merken dat hun personeelsbestand niet is zoals ze willen, moeten niet klagen, maar opleiden. Na jaren van financiële malaise is opleiden er bij veel bedrijven bij ingeschoten. Ook op de HR-afdeling.

De kennis van werknemers past niet meer bij wat werkgevers vragen van hun personeel. Dat bleek onlangs ook uit onderzoek van detacheringsbureau Yacht (onderdeel van Randstad) onder 449 HR-managers. De economische crisis heeft ertoe geleid dat professionals met een baan angstvallig vasthouden aan hun functie. Aan vakkennis wordt niet gewerkt, want werkgevers houden het geld liever in hun zak, in plaats van te investeren in trainingen en cursussen. Met als gevolg dat nu het einde van de economische crisis in zicht lijkt, werkgevers hun bedrijf weer moeten opbouwen met slecht opgeleide medewerkers.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt gaan rap
Op de HR-afdeling blijkt dat vooral uit de manier waarop personeelsmanagers nieuwe medewerkers proberen te werven. Het is HR-managers niet duidelijk hoe jonge professionals naar een nieuwe baan zoeken. De ontwikkelingen in de markt voltrekken zich in een rap tempo. Denk aan de opkomst van sociale media en big data. Managers moeten leren hoe ze snel kunnen inspelen op zulke ontwikkelingen.

Werkgevers die daaraan geen aandacht besteden, maken de kloof tussen het talent dat zij zoeken en de mensen die ze in huis hebben onnodig groot. Enerzijds doordat ze op de HR-afdeling met een suboptimale ploeg werken, maar ook doordat diezelfde HR-managers vervolgens niet weten hoe zij succesvol nieuwe medewerkers voor de rest van het bedrijf kunnen rekruteren.

Verantwoordelijkheid voor kenniskloof
Ook de onderzoekers van Yacht geven aan dat werkgevers aandacht moeten besteden aan hun wervingsmethodes: hoewel de economische crisis nog niet helemaal achter de rug is, zou er nu al een war for talent woeden op het gebied van bijvoorbeeld big data. Een expertise die juist op HR-afdelingen aandacht behoeft.
 Werkgevers leggen de oorzaak van de kloof tussen het talent dat zij in huis hebben en het talent dat zij zouden willen vooral bij hun werknemers. Werkgevers moeten echter de hand in eigen boezem steken en kunnen de verantwoordelijkheid voor de kenniskloof niet zomaar aan hun personeel wijten.

Michel Geurts is Sales Executive bij ondersteuner van talentmanagementoplossingen Lumesse BV. Op PW de Gids Vakbase kunt u ook lezen waarom opleiding en scholing standaard een onderdeel van een goed personeelsbeleid vormen.