Inzetbaarheid

Werkgevers: inzetbaarheid is taak werknemer

Werkgevers vinden dat de campagne voor duurzaam werken te veel op hen is gericht. Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland gaat het steeds meer om de vraag wat werknemers zélf kunnen doen om inzetbaar te blijven. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een rapport in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

In het rapport staat dat een verhoging van de productiviteit van 1 procent jaarlijks 6 miljard euro oplevert. Het rapport is de start van de campagne ‘Duurzame inzetbaarheid’.

Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1 procent daalt, scheelt dat werkgevers jaarlijks 2,6 miljard euro aan kosten. In de afgelopen tien jaar is het verzuim al meer dan gehalveerd, zo stellen de werkgeversorganisaties. Daarin is ook de overheid meegenomen, terwijl het ziekteverzuim daar een stuk hoger ligt.

Gezondheid, scholing en productiviteit
Duurzaam werken houdt volgens VNO-NCW en MKB-Nederland in dat werkgevers en werknemers investeren in gezondheid, scholing en productiviteit. Werkgevers en vakbonden hebben daar vorig jaar afspraken over gemaakt. Het is volgens de werkgevers nu aan de werknemers om in de benen te komen, bijvoorbeeld op het vlak van arbeidsmobiliteit.

Overigens zijn de werkgevers niet de eersten die wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers. In juni concludeerde minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hetzelfde uit een onderzoek naar de arbeidsmarkt. Uit het onderzoek bleek dat 72 procent van de werknemers vindt dat ze ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat ze aan het werk blijven.

Ruim 80 procent vindt dat werkgevers hen mogen aanspreken op overmatig alcoholgebruik, vermoedens van drugsgebruik en te hoog ziekteverzuim. Slechts 20 procent van de werknemers vindt dat dat ook geldt voor roken, overgewicht of het beoefenen van gevaarlijke sporten.