Uitstroom

Opwaartse lijn arbeidsmarkt

Werkloosheid daalt: 14.000 minder werklozen

Voor het eerst dit jaar is de werkloosheid afgenomen. In mei waren er in ons land 14.000 minder werklozen. Hiermee kwam de werkloosheid uit op 8,6 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder was dit nog 8,7 procent.

Oorzaak hiervan is dat er meer mensen aan het werk zijn. In maart daalde het aantal werklozen ook, maar toen was de oorzaak dat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekendgemaakt.

Minder werklozen, meer mensen aan het werk
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in mei uit op 673.000 personen. De werkloosheid daalde doordat er meer mensen betaald werk kregen. Deze ontwikkeling volgt op een groeiend aantal vacatures en uitzenduren begin dit jaar. Zowel de daling van de werkloosheid als de toename van de werkzame beroepsbevolking was het grootst bij 25- tot 45- jarigen.

Beroepsbevolking krimpt minder snel
In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 6 duizend personen per maand gekrompen. De werkzame beroepsbevolking was even groot als drie maanden geleden. De totale bevolking van 15 tot 65 jaar kromp echter in gelijke mate als de beroepsbevolking.

In het eerste kwartaal van dit jaar was de afname van de beroepsbevolking nog ruim twee keer zo groot als de afname van de bevolking doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

Werkloosheid in Nederland relatief laag
In mei kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,0 procent van de beroepsbevolking. In april was dat nog 7,2 procent. Daarmee is de werkloosheid in Nederland internationaal gezien relatief laag. De werkloosheid in de Eurozone bedroeg in april 11,7 procent en in de Europese Unie als geheel 10,4 procent. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk en Duitsland.

Het werkloosheidspercentage volgens de ILO-definitie ligt lager dan volgens de nationale definitie. Dit komt vooral doordat internationaal alle mensen met een betaalde baan tot de werkzame beroepsbevolking worden gerekend. Volgens de nationale definitie behoren mensen die minder dan twaalf uur per week werken niet tot de beroepsbevolking.

Op PW de Gids Vakbase leest u ook wat werknemers zelf kunnen doen bij aanstaande werkloosheid.