Nieuws

stijging

Werkloosheid daalt tot 8 procent

Het aantal werklozen is voor de vierde maand achtereen gedaald. Vooral mensen tussen de 25 en 45 jaar waren minder werkloos.

In augustus nam de werkloosheid af met 13 duizend personen en kwam daarmee uit op 8 procent van de beroepsbevolking. Dat laat het bericht het CBS donderdag weten. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in augustus uit op 632 duizend personen. Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand gedaald. Grotendeels komt dit doordat er meer mensen daadwerkelijk aan de slag konden.

De werkgelegenheid lijkt hiermee al een paar maanden achtereen voorzichtig aan te trekken. Dat blijkt onder andere aan de hoeveelheid uitzendwerk, dat deze zomer goed aantrok.

25- tot 45-jarigen minder vaak werkloos

In augustus komt die daling van werkloosheid voornamelijk voor rekening van mensen jonger dan 45, die weer aan de slag konden. Het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep is voor het eerst iets lager dan bij 45-plussers, waar de daling van de werkloosheid minder sterk was. Wel deed de groei van het aantal werkenden zich vooral voor bij de 45-plussers. De arbeidsparticipatie van deze groep vertoont echter al jaren een stijgende trend.

Aantal WW-uitkeringen bouw neemt af

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in augustus af met 1,5 procent tot 430 duizend. In augustus vorig jaar steeg het aantal uitkeringen nog met ruim 1 procent. Vanuit de bouwsector nam het aantal uitkeringen in augustus relatief het sterkst af. De bouw kampt al lange tijd met veel werkloosheid doordat er door de crisis weinig nieuwe projecten zijn. De sector onderwijs liet, zoals gebruikelijk in de zomerperiode, een sterke toename zien. De sector zorg, welzijn en cultuur vertoonde in augustus een bescheiden stijging.

Op PW de Gids Vakbase leest u welke factoren de (Nederlandse) arbeidsmarkt zoal beïnvloeden.