Nieuws

Werving professionals

Werkloosheid daalt verder naar 8,4 procent

Het is de tweede maand op rij dat de werkloosheid afneemt. Er zijn meer mensen aan het werk. In totaal nam de werkloosheid af met 16.000 personen. In mei was de werkloosheid al licht gedaald: van 8,7 procent van de beroepsbevolking naar 8,6 procent.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. In maart nam het aantal werklozen ook af, maar toen kwam dat doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

Over het gehele tweede kwartaal gezien, is de werkloosheid met gemiddeld negenduizend mensen per maand gedaald. In april steeg het aantal werklozen nog licht.

Werkloosheid
Volgens de internationale definitie van de International Labour Organisation (ILO) bedroeg de werkloosheid in Nederland 6,8 procent van de beroepsbevolking, tegenover 7 procent in mei. De werkloosheid in Nederland is in internationaal opzicht relatief laag.

Vanaf 2015 zal het CBS de werkloosheidscijfers baseren op de ILO-definitie. Deze verschilt vooral van de nationale definitie op het gebied van het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken.

WW-uitkeringen
Het aantal lopende WW-uitkeringen is in juni met 1,1 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand, tot 431.000.

In bijna alle sectoren was een daling te zien, alleen in het openbaar bestuur steeg het aantal WW-uitkeringen met 4,7 procent. Ook het aantal WW-uitkeringen aan 55-plussers nam toe. Onder jongeren tot 25 jaar was juist de sterkste afname te zien.

Op PW de Gids Vakbase leest u ook wat een werknemer moet doen om werkloosheid te voorkomen