Nieuws

Werkloosheid neemt af

Werkloosheid onder jongeren daalt

De werkloosheid onder jongeren is in mei afgenomen van 11 tot 10,8 procent. Ook de werkloosheid onder de beroepsbevolking ouder dan 25 jaar daalde, van 6,5 procent naar 6,3 procent. De gemiddelde werkloosheid in Nederland kwam in mei uit op 7 procent.

Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Het percentage mensen zonder baan ligt daarmee in Nederland nog altijd bijna een halve procent lager dan het gemiddelde in de OESO-landen. Daar is namelijk 7,4 procent van de totale beroepsbevolking werkloos. In de eurozone zitten verhoudingsgewijs nog meer mensen thuis. Het werkloosheidspercentage kwam daar in mei uit op 11,6 procent.

Rijkste landen
De werkloosheid onder jongeren in de 34 rijkste landen van de wereld is in mei wel weer toegenomen. Van alle jongeren onder de 25 jaar binnen de beroepsbevolking zat in die maand 15 procent zonder werk.

De toename van mei is onder meer te wijten aan de Verenigde Staten, waar de jeugdwerkloosheid behoorlijk opliep. In de achttien landen van de eurozone daalde het percentage werkloze jongeren juist licht, net als in Nederland.

Op PW de Gids Vakbase kunt u nog veel meer over werkloosheid lezen.