Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Workshops • 1.Iedereen doet mee aan SPP

  Door: Rolf Baarda, oprichter van Bureau Baarda.
  Als je naar de toekomst kijkt, wil je in de eerste plaats weten welke kwaliteiten je nodig hebt. Dat kan met Model Baarda: acht niveaus van probleemoplossend vermogen.

 • 2.Wat jong talent echt wil

  Door: Stephan Corporaal en Tom Morssink.
  Het vinden en binden van buitengewoon talent wordt een steeds complexere uitdaging.  Jong en oud eisen steeds meer van hun werkgever.

 • 3.Rol OR bij planning personeel

  Door: Dr. Willem M.G. Allertz senior consultant bij HRD-adviesbureau GITP.
  Strategische personeelsplanning vraagt een heldere koers en bij voorkeur stabiliteit. In tijden van crisis is dat niet eenvoudig.

 • 4. Wat kunt u met uw personeelsinformatie?

  Door: Visma.
  Waar wilt u naar toe met het personeel van uw organisatie?

 • 5. Leren van andere organisaties

  Door: Dr. Charissa Freese, senior onderzoeker “De nieuwe arbeidsrelatie” bij het Departement Human Resource Studies en REFLECT bij Tilburg University.
  De mooiste praktijkvoorbeelden van strategische personeelsplanning uit wetenschappelijk onderzoek dat is verricht aan Tilburg University.

 • 6. SPP door scenarioplanning

  Door: Gerard Evers, Econometrist en adviseur en directeur van Euro-HRM.
  Het belang van strategische personeelsplanning (SPP) in ‘roerige tijden’ is duidelijk. Snel kunnen omschakelen in kwantitatieve en kwalitatieve formatie en bezetting vergt een goede kijk op mogelijke veranderingen in markten en financiering.

Workshops