Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
0
  
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Workshops

WorkshopsRolf baarda OPP

Door: Rolf Baarda, oprichter van Bureau Baarda.
Als je naar de toekomst kijkt, wil je in de eerste plaats weten welke kwaliteiten je nodig hebt. Dat kan met Model Baarda: acht niveaus van probleemoplossend vermogen.

Het model is een middel om de toegevoegde waarde van medewerkers te analyseren, samen met andere managers. Want iedereen zal het begrijpen.

Wat leert u tijdens deze workshop?
In deze workshop neemt u mee in het Model Baarda. Een model waarin acht rollen beschreven zijn. Elke rol heeft kenmerkende competenties: de kwaliteiten die nodig zijn om de problemen van dat niveau op te lossen. Wij noemen dat het probleemoplossend vermogen.
U zult ogenblikkelijk de kwaliteiten herkennen bij de mensen waarmee u samenwerkt. En wellicht ook bij uzelf. Zo verschaft Model Baarda een taal die iedereen begrijpt. Dat heeft als voordeel dat elke manager kan meedoen met het planningsproces, en iedereen de uitkomsten daarvan begrijpt, accepteert en als doelstelling kiest.

Rolf Baarda neemt u in korte tijd mee in de essenties van het model dat hijzelf ontwikkeld heeft. Als adviseur is hij actief op het snijvlak van beloningsmanagement en organisatieontwikkeling bij voornamelijk kennisintensieve organisaties.

Rolf Baarda, oprichten van Bureau Baarda

0