Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Workshops

Workshopstom morssink OPP

Door: Stephan Corporaal en Tom Morssink.
Het vinden en binden van buitengewoon talent wordt een steeds complexere uitdaging.  Jong en oud eisen steeds meer van hun werkgever.

Is de nieuwste generatie talentvolle medewerkers echt zo anders als wordt verondersteld in veel populaire literatuur? Stephan Corporaal doet promotieonderzoek naar de werkvoorkeuren van jong talent, neemt u mee in zijn grootschalige onderzoek en informeert u over de echte werkvoorkeuren van generatie Y.

Vervolgens stapt deze workshop over naar de praktijk. Hoe gaat IKEA om met talent? Wat is het geheim van het succes van HR bij IKEA? Welke plaats krijgt talentontwikkeling? Tom Morssink werkt als HR adviseur bij IKEA en houdt zich in het bijzonder bezig met talentontwikkeling.

Na deze workshop weet u wat u moet doen om talent te vinden en te behouden, weet u welke plaats talentontwikkeling krijgt binnen de organisatie van IKEA, weet u wat de ECHTE werkvoorkeuren zijn van jongeren.

U krijgt een kijkje in de keuken van IKEA en hoe HR is ingericht bij IKEA U komt te weten welke plek talentontwikkeling heeft U komt te weten welke werkvoorkeuren jongeren ECHT hebben en hoe een organisatie daar het beste op kan inspelen.

Tom Morssing, HR-adviseur bij Ikea