Reorganiseren

zelfroosteren rooster agenda afspraak

WWZ in 2016: duur WW ingekort

Het derde en laatste deel van de WWZ staat op het punt in werking te treden: de WW-uitkering voor ontslagen werknemers wordt verkort. De hoofdpunten voor HR op een rijtje.

Nog krapweg twee weken te gaan en dan zijn alle wetsonderdelen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) echt allemaal van kracht. De laatste op rij betreft het inkorten van de duur van de WW-uitkering. Waar medewerkers na hun ontslag nu nog maximaal 38 maanden recht hebben op WW, is dat vanaf 1 januari 2016 nog 24 maanden.

De WW-uitkering wordt stapsgewijs, per kwartaal, verlaagd naar 24 maanden. Ook wordt de opbouw van de WW-uitkering aangepast. Er geldt een overgangsperiode waarin de maximale duur wordt afgebouwd van 38 naar 24 maanden. Wat moet u als werkgever weten? De belangrijkste aandachtspunten op een rij:

1. Opbouw WW-uitkering gaat minder snel
De maximale duur van de uitkering wordt met ingang van 1 januari 2016 teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Vanaf een arbeidsverleden van 10 jaar gaat de opbouw minder snel.

Arbeidsverleden is niet meer dan 10 jaar
De duur van de uitkering is een maand voor ieder kalenderjaar arbeidsverleden als het arbeidsverleden niet meer is dan 10 jaar.

Arbeidsverleden is meer dan 10 jaar
Als het totale arbeidsverleden meer is dan 10 jaar dan wordt van belang in welke jaren arbeidsverleden is opgebouwd. Voor de kalenderjaren tot en met 2015 wordt per kalenderjaar arbeidsverleden de uitkeringsduur met een maand verlengd. Voor de kalenderjaren 2016 en verder wordt per kalenderjaar arbeidsverleden de uitkeringsduur met een halve maand verlengd.

2. Overgangsperiode tot 2019
Er geldt tot 1 april 2019 een overgangsperiode voor werknemers die vanaf 1 januari 2016 werkloos worden en die een arbeidsverleden hebben van 24 jaar of meer. De maximale duur van 38 maanden wordt per kwartaal met een maand teruggebracht.
Het uitgangspunt is het aantal jaren aan opgebouwd arbeidsverleden op 1 januari 2016 met een maximum van 38. Dit aantal wordt verlaagd met het aantal kalenderkwartalen vanaf 1 januari 2016. Het kwartaal waarin de eerste werkloosheidsdag is gelegen, telt mee.

Voorbeeld
Werknemer Jansen heeft op 1 januari 2016 een arbeidsverleden van 36 kalenderjaren. Hij raakt werkloos op 1 april 2016. De duur van zijn uitkering wordt dan 36 maanden – 2 kwartalen = 34 maanden. (Bron: Praktijkgids Sociale Zekerheid)

Tip van Stëffan de Jong van Sterc Arbeidsrechtadvocaten: ‘Eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, kies de beëindigingsdatum dan goed uit. Een ontslag per (bijvoorbeeld) 31 maart is, met oog op de duur van een WW-uitkering, voor de werknemer ‘voordeliger’ dan per 1 april 2016.’

TIP: Lees alles over de veranderingen in 2016 in de WW-uitkering en bestel de Praktijkgids Sociale Zekerheid.

Meer wetswijzigingen in 2016 op PWdegids.nl
NIEUWE WETTEN 2016: Transitievergoeding omhoog
NIEUWE WETTEN 2016: Belastingtoets zzp’er
NIEUWE WETTEN 2016: Wet flexibel werken
NIEUWE WETTEN 2016: De loonstrook
NIEUWE WETTEN 2016: Doorwerken na AOW