Blog

Werkloos

Zo wordt de beoordeling geen ‘veroordeling’

Een beoordelingsgesprek wordt al snel een ‘veroordelingsgesprek’. Hoe het anders moet? Laat de medewerker zélf de agenda bepalen.

De nadruk in beoordelingsgesprekken ligt vaak veel te veel op de slechte of ‘verbeterpunten’: een machtspositionering van de manager. Mits goed gevoerd kan het beoordelingsgesprek voor grote betrokkenheid zorgen bij de medewerker. Hoe? Laat de medewerker het gesprek zélf bepalen, stelt opleidingsexpert Jacco van der Berg.

‘Veroordelingsgesprek’
In het VPRO programma Tegenlicht wordt in 2015 Het einde van de manager aangekondigd. Verdwijnt met deze professional ook het oude vertrouwde beoordelingsgesprek? Het lijkt er warempel op.

In zijn boek ‘Get Rid of the Performance Review’ schetst Samuel A. Culbert een beeld van destructieve en frauduleuze beoordelingsgesprekken. Hij stelt dat deze gesprekken als veroordelingsgesprekken worden ervaren waarin medewerkers te horen krijgen wat er allemaal fout is gegaan. Dat de beoordelingen op deze manier toch gehandhaafd blijven, komt volgens hem vooral omdat leidinggevenden de machtsverhoudingen in stand willen houden.

In het artikel Schaf het beoordelingsgesprek af in de Volkskrant van 29 september 2015 onderschrijven Marianne van Woerkom en Charissa Freese van de Tilburg University de opvatting van Culbert. Wel komen zij in dit artikel met ideeën die ertoe leiden dat het beoordelingsgesprek die status krijgt die het verdient. Zij denken hierbij aan de focus op de sterke kanten van de medewerker en deze aanvliegroute kan ik alleen maar onderschrijven.

Lees ook: Zo creëert u een constante stroom van feedback

Andere aanvliegroute beoordelingsgesprek

Het is mijn overtuiging –en inmiddels ervaring- dat met beoordelingsgesprekken veel te winnen is:

  • doordat het een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers creert bij het formuleren van doelstellingen
  • als gesprekken bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers
  • als er on the job continu gecommuniceerd wordt over prestaties en ontwikkeling (zelfevaluatie medewerkers).

‘Medewerkers die hun passie en talenten echt kwijt kunnen in hun werk hoeven niet aangestuurd te worden. Zij kunnen zich zelf, beter dan wie dan ook, managen. Hun motivatie-vuurtje vlamt van binnen en komt niet van buiten’, stelt Stephen Covey, auteur van de bestseller The Seven Habits of Highly Effective People.

Een aanvliegroute dus waarbij medewerkers meer in de lead zijn en waarin het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling. Doordat medewerkers, samen met hun collega’s, een grotere ‘say’ hebben wie welke afdelingsdoelstellingen voor hun rekening nemen, stijgt hun betrokkenheid en eigenaarschap. En bij deze keuze spelen hun sterke kanten een belangrijke rol. Beoordelen wordt voor leidinggevenden en medewerkers weer leuk en draagt bij aan de groei en bloei van medewerker en organisatie. Misschien moeten we de naam veranderen in GROWTH-gesprekken.

Over de auteur: Jacco van den Berg is directeur bij Van den Berg Training & Advies en blog regelmatig over ontwikkelings- en beoordelingsvraagstukken op Hrbase.nl.