Reorganiseren

SPP

Zowel werkzekerheid als baanzekerheid nodig

Zowel de continuïteit van de loopbaan – werkzekerheid – als de continuïteit van het dienstverband – baanzekerheid – moet in het arbeidsrecht aandacht krijgen. Dat is de conclusie van het proefschrift van Nuna Zekic. 25 Juni 2014 promoveert Zekic hierop aan Tilburg University.

Het relatief nieuwe begrip werkzekerheid is de zekerheid voor mensen om aan het werk te blijven, maar niet noodzakelijkerwijs bij dezelfde werkgever. Werkzekerheid verschilt dus van de traditionele baanzekerheid, waarbij iemand bij dezelfde werkgever blijft. Binnen de Europese Unie wordt werkzekerheid gestimuleerd door de Europese Commissie.

Onduidelijk
Volgens Europese richtlijnen zouden zowel collectieve arbeidsovereenkomsten als arbeidswetgeving in de lidstaten gericht moeten zijn op werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Dit past beter bij een flexibele arbeidsmarkt. Het is echter nog onduidelijk wat werkzekerheid in het arbeidsrecht betekent. Het promotieonderzoek van Nuna Zekic geeft daar als eerste antwoorden op.

Aanvulling op baanzekerheid
Zekic stelt in haar proefschrift dat werkzekerheid zeker past bij de basisprincipes van het arbeidsrecht, hoewel het bij werkzekerheid in beginsel gaat om het bevorderen van goede kansen op de arbeidsmarkt. Werkzekerheid kan echter geen vervanging zijn van baanzekerheid, maar wel een aanvulling daarop. In staat zijn om werk te vinden op de arbeidsmarkt zegt namelijk nog niets over de kwaliteit van dat werk, en een goede baan hebben zegt ook nog niets over de mogelijkheid om een andere baan te vinden als die baan verdwijnt.

Omdat in het arbeidsmarktbeleid doorgaans wordt aangenomen dat werkzekerheid het beste vorm kan krijgen door middel van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers onderzocht Zekic ook ruim 100 Nederlandse cao’s, geldig tussen 2010 en 2013. Daaruit blijkt dat de sociale partners werkzekerheid inmiddels wel als beleidsdoel hebben, maar nog steeds zoeken naar een goede uitwerking daarvan.

Baan accepteren voor inzetbaarheid
Werknemers zouden volgens de cao’s training moeten kunnen ontvangen om inzetbaar te blijven, maar dat gaat vaak over inzetbaarheid binnen het bedrijf. Waar nodig kunnen werknemers soms ook rekenen op begeleiding naar een andere baan, maar de werknemer moet een baan die aangeboden wordt dan wel accepteren. Werkzekerheid als investering in echte vrijheid op de arbeidsmarkt, is nog ver te zoeken.

Zekic concludeert dat zowel werkzekerheid als baanzekerheid belangrijk zijn binnen het arbeidsrecht. Op de arbeidsmarkt van de toekomst hebben werknemers zowel zekerheid in hun eigen baan nodig, als zekerheid in inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Op PW De Gids Vakbase leest u meer over de waarde van werkzekerheid in een flexibele economie.

Bron: OR-informatie