Nieuws

wereldbol internationaal vakantie expat

SPP draait om inzetbaarheid

Strategische Personeelsplanning draait om employability van de werknemers, dat vindt driekwart van de Nederlandse werkgevers. Maar is dat voldoende?

Naar welke sector je momenteel ook kijkt, overal is een grote dynamiek gaande. Zijn het niet de nagolven van de economische crisis, dan is het wel een veranderende vraag van de klant, de vergrijzing, nieuwe wetgeving of bezuinigingen vanuit de overheid. Strategische personeelsplanning (SPP) is voor veel organisaties een manier om een complexe, veranderlijke toekomst hanteerbaar te maken. Die grote behoefte aan flexibiliteit en wendbaarheid blijkt wel uit het feit dat bijna driekwart (73 procent) van de werkgevers het erover eens is dat het bij SPP vooral draait om de employability van hun medewerkers. Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Over Strategische Personeelsplanning 2015, waar 539 werkgevers aan meewerkten.

Bekijk alle onderzoeksresultaten en download de gratis whitepaper Nationaal Onderzoek Over Strategische Personeelsplanning 2015

Maar die hang naar employability geeft grote uitdagingen voor HR, stelt Hanneke Moonen van Moonen HRM Consulting. Moonen adviseert bedrijven bij vraagstukken op SPP-gebied en ziet in bepaalde sectoren dat er een mismatch bestaat tussen werk en het inzetbaarheid van werknemers. Een mismatch die werkgevers soms zelf hebben laten ontstaan. Moonen: ‘Scholen moeten bijvoorbeeld ‘passend onderwijs’ bieden; onderwijs op maat voor verschillende niveaus in één klas, vaak aan nog grotere klassen. Veel leraren krijgen daarmee, soms vlak voor hun pensioen, te maken met verhoogde eisen. Als ze daar niet aan kunnen voldoen, is dat niet alleen hun eigen schuld. Niet wanneer de werkgever nooit gestuurd heeft op het meebewegen met veranderende eisen aan het werk. Of op een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand. En dan wordt het voor organisaties moeilijk om die oudere medewerkers te ontslaan. Bij scholen zie je dat directeuren daardoor de tijdelijke contracten van innovatieve, jonge docenten niet kunnen verlengen. Vaak met pijn in het hart.’

Toch is employability niet genoeg om de toekomst van de organisatie veilig te stellen, stelt een respondent uit het onderzoek: ‘Employability dekt niet heel goed de lading meer. We moeten het tegenwoordig niet alleen meer hebben van de wendbaarheid van medewerkers, maar ook van de organisatie zelf: agility.’ In een agile cultuur draait het er om dat de organisatie niet werkt in vastgelegde bedrijfsprocessen, maar dat de manier van werken flexibel moet zijn om veranderende omstandigheden op te kunnen vangen.

TIP: Hoe leert u het onvoorspelbare te organiseren? Kom naar het Congres Over Strategische Personeelsplanning 2015 op 17 november en luister naar experts uit het veld als Menno Lanting en Hanneke Moonen. Bekijk hier het programma.