Inzetbaarheid

Stress op de werkvloer

Bespreek en beperk ziekteverzuim blauwe maandag

Ziekteverzuim is van alle tijden. Logisch, want al zouden we dit tot nul willen terugdringen, mensen worden nu eenmaal ziek. Wat alleen niet altijd op het netvlies staat is dat maar liefst 26 procent van het totale ziekteverzuim kan worden toegeschreven aan de ‘blauwe maandag’. Een hoog percentage, maar niet per se een status quo. HR-professionals kunnen ziekteverzuim op de blauwe maandag inperken. Maar hoe? Als drank- of drugsgebruik problematisch wordt, is dat niet zo gemakkelijk ter sprake te brengen.

Tot op zekere hoogte is drankgebruik sociaal geaccepteerd. Als er nog geen sprake is van een (erkend) probleem, dan wordt het onderwerp ook niet vermeden op de werkvloer. Soms scheppen collega’s onderling zelfs op over hun kater, want die ‘wilde’ avond kan als onvergetelijk de boeken in. Bij zulke verhalen hoeven niet direct alle alarmbellen te gaan rinkelen. De praktijk wijst namelijk uit dat wanneer drank- of drugsgebruik een serieus probleem wordt, men steeds stiller wordt.

Toch zijn er meerdere gedragingen die kunnen duiden op een hoog middelengebruik of een verslavingsprobleem. Download hier de checklist om te beoordelen of een medewerker wellicht een verslavingsprobleem heeft. Over all daalt de productiviteit en meldt de medewerker zich vaker ziek vanwege een verminderde conditie. Uiteindelijk kan dit overgaan in langdurig(er) ziekteverzuim.

Doorbreken van de stilte
Zodra de werkgever en collega’s last hebben van het gedrag van de medewerker, moet je als HR-professional gaan ingrijpen en het gesprek aangaan. Je kunt het probleem dan niet meer onbesproken laten. Begin in zo’n gesprek niet met je vermoedens over problematisch drank- en middelengebruik, hoe donkerbruin deze ook zijn. Neem al helemaal niet het woord verslaving als eerste in de mond, want over het algemeen gaan dan de haren van iemand pas echt recht overeind staan en wordt het bijna altijd ontkend.

Het is belangrijk om het gesprek in te steken op verminderd functioneren. In dit gesprek kan samen gezocht worden naar de onderliggende problematiek die mogelijk de oorzaak is van de verminderde prestaties. Spreek vooral je zorg uit. In het algemeen werkt niet-bedreigend bespreekbaar maken beter dan overtuigen van de noodzaak tot verandering of pogingen om weerstand en ontkenning te doorbreken.

De vervolgstappen

Als de medewerker zijn verslavingsprobleem erkent, is het inschakelen van de bedrijfsarts de volgende stap. Verslaving is medisch en juridisch gezien namelijk een ziekte. Als de medewerker de verslaving niet onder ogen ziet, is het vaak heel nuttig om een expert van buitenaf in te schakelen. Het liefst een ervaringsdeskundige. Deze geeft dan vaak net het zetje dat de verslaafde nodig heeft om z’n probleem op te lossen en in behandeling te gaan.

Dit zijn belangrijke vervolgstappen. Het terugdringen van ziekteverzuim begint echter met het doorbreken van het stilzwijgen over de blauwe maandag. Neem daarbij bovenstaande tips in acht, want het is de toon die de muziek maakt.

Door Miriam Diekman,Hoofd corporate- en verwijzersmarkt, case management en marketing & PR bij SolutionS. In het rapport Werk en Verslaving wordt samengevat hoe een verslaving te signaleren en preventiebeleid te ontwikkelen.

Op PW de Gids Vakbase leest u ook waarom verslaving niet als ziekte of gebrek wordt aangemerkt door de Centrale Raad van Beroep.