Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Belonen

Nieuws

Hoog salaris steeds vaker een lokkertje

13-10-2015 Meer salaris bieden omdat toptalent anders voor de buren kiest? Drie op de vier werkgevers heeft... Lees verder

‘Bonussen moeten voor iedereen transparant zijn’

22-09-2015 Stelling: Bonussen werken alleen als zij voor iedereen in de organisatie transparant zijn. Mee... Lees verder

Periodieke loonsverhoging: ouderwets?

10-09-2015 Het salarishuis is niet weg te denken uit organisaties. Dat houdt het voor werkgevers... Lees verder

4 tips: uitzendkrachten betalen via de inlenersbeloning

02-04-2015 Uitzendkrachten in dienst? Dan moet u deze nu vanaf dag één betalen volgens de inlenersbeloning.... Lees verder

Nederlandse arbeidsmarkt scoort goed

03-09-2014 De Nederlandse arbeidsmarkt biedt relatief veel banen met een goed inkomen en veel zekerheid. Dat... Lees verder

Vrouwen verdienen minder dan mannen

31-07-2014 Vrouwen verdienen gemiddeld aanzienlijk minder dan mannen. In Nederland is dit verschil 17 procent... Lees verder

Talent loopt weg bij geheimzinnigheid over beloning

27-02-2014 Wie talentvolle mensen wil behouden, moet een transparant beloningsbeleid voeren. Wie denkt dat... Lees verder

Hoe ziet de loonstrook er dit jaar uit?

05-01-2014 Werkgevers gaan meer lasten betalen. Wat betekent dit voor de loonstroken in 2014?Het totaal... Lees verder

Kerstpakket blijft in trek

24-12-2013 Werknemers willen helemaal geen geschenkbonnen of geld. Een kerstpakket maakt ze het meest blij met... Lees verder

Loonstijging zit in de lift

23-12-2013 Werkgevers pleiten niet langer voor de nullijn. Ze wijzen de looneis van de FNV (3 procent) van de... Lees verder

Achtergrond

Kerstpakket blijft in trek

24-12-2013 Werknemers willen helemaal geen geschenkbonnen of geld. Een kerstpakket maakt ze het meest blij met... Lees verder

Salarisgroei vaker gebaseerd op individuele prestaties

03-06-2013 De helft van de bedrijven in Nederland gaat in 2013 korten op personeelskosten. Loonsverhogingen... Lees verder

Prestatiebeloning zet door

03-06-2013 De bonus is bijna een besmet begrip geworden. Toch ondervinden steeds meer medewerkers, ook lager... Lees verder

Prestatiebeloning vooral voor trouwe werknemers

03-06-2013 Ongeveer een kwart van alle werkgevers uit het mkb gebruikt prestatiebeloning om een deel van de... Lees verder

Prestatiebeloning vooral voor trouwe werknemers

22-05-2013 Ongeveer een kwart van alle werkgevers uit het mkb gebruikt prestatiebeloning om een deel van de... Lees verder

Blogs

Transparant beloningssysteem: oorlog of niet?

Rolf Baarda 25-10-2016 Een transparant beloningssysteem hoeft niet gelijk te leiden tot ruziende collega's. Met deze... Lees verder

Hoeveel functiebeschrijvingen zijn genoeg?

functiehuis beloning huis hypotheek arbeidsvoorwaarden 24-05-2016 Wat is een ideaal aantal functiebeschrijvingen voor onze organisatie? Die vraagt krijgt... Lees verder

Pleidooi tegen het functiewaarderingssysteem

shutterstock_medewerkers personeel strategie planning overleg 04-08-2015 Medewerkers van nu willen beoordeeld worden op hun individuele bijdrage. Daarvoor zijn nieuwe... Lees verder

Snoeien in salarissen ouderen. Waarom zouden we?

Rolf baarda OPP 12-12-2013 Tijd om mijn excuses aan te bieden. Vroeger, toen mijn handel nog slechts uit ken- en... Lees verder