Nieuws

Ceo bepaalt of topvrouw een kans krijgt

Voor het eerst sinds vijf jaar heeft de Commissie Monitoring van Talent naar de Top kunnen analyseren welke maatregelen voor meer vrouwen in de top daadwerkelijk effectief zijn gebleken. Met name de betrokkenheid van de ceo is belangrijk.

Naast commitment van de ceo is het belangrijk dat ook managers bewust zijn van de voordelen en het belang vandiversiteit voor de organisatie. Ook blijkt er een directe relatie te zijn tussen het faciliteren van flexibel werken en een hoog percentage vrouwen in de top.
Ook programma’s voor leiderschapsopvolging zijn belangrijk. Want hoewel het aandeel vrouwen in de top is toegenomen, het aandeel vrouwen in de subtop is gelijk gebleven. Voor een stijging van het aandeel vrouwen is het essentieel dat de subtop voldoende groot is en tijdig aangevuld wordt. Meer vrouwen in top vraagt om voldoende vrouwen in de subtop; de kweekvijver moet goed gevuld zijn.
Lees het volledige artikel op pwdegids.nl