Ontslag

Flexbranche lijdt onder soepeler ontslagrecht

Versoepeling van het ontslagrecht is slecht nieuws voor de flexbranche. Wanneer werkgevers makkelijker mensen met een vast contract kunnen ontslaan, kiezen ze minder snel voor een uitzendkracht of een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Dat voorspelt ING. Hoe ironisch het ook mag klinken, de flexbranche heeft weinig goeds te verwachten van verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dit volgt volgens ING uit een vergelijking met het Deens flexicurity model, dat veelal als voorbeeld voor de Nederlandse toekomstige arbeidsmarkt wordt gesteld. Door de relatief geringe ontslagbescherming bieden Deense werkgevers veel vaker dan in Nederland een contract voor onbepaalde tijd aan en wordt er veel minder vaak voor flexwerkers gekozen.

IT-vraagstukken
Door de oplopende werkloosheidis 2012 een moeilijk jaar voor de flexbranche, maar volgens ING komen er weer kansen aan, mits de sector de juiste strategische keuzes maakt. Naar verwachting zullen technologische ontwikkelingen ook de komende jaren om extra ICT-diensten en expertise vragen, op onder meer het gebied van cloud computing, big data en mobiel. Daarnaast zal de verdere verbreiding van smarthphones en tablets een impuls geven aan de groei van applicatiesoftware. ‘Voor detacheringsbureaus is het de uitdaging zich te richten op de IT-vraagstukken van de toekomst, die vooral gelieerd zijn aan moeilijk te automatiseren processen’, aldus Karin Radder, sectormanager Zakelijke dienstverlening.

Mondialisering
Het aantrekken en behouden van voldoende capabel personeel is van groot belang voor kennisintensieve sectoren, zoals het onderwijs, de industrie en de financiële en zakelijke dienstverlening. Om de innovatiegedreven groei te kunnen handhaven kijken Nederlandse bedrijven steeds vaker over de grens voor het aantrekken van geschikt personeel. Voor de flexbranche creëert deze verruiming van het speelveld, die als gevolg van de mondialisering ook de komende jaren zal doorzetten, mogelijkheden. Partijen kunnen zich immers specialiseren in het plaatsen van specialistische werknemers uit landen als India en Turkije.