Verdieping

Peter Hulsbos

HR Visie 2014: ‘Vast’ contract duurt drie jaar, zonder automatismen’

Welke vorm krijgt flexibele arbeid in 2014? Peter Hulsbos, algemeen directeur Yacht, geeft antwoord.

“Bedrijven hebben lang gezegd dat de schaarste eraan komt. Dat probleem leek door de crisis wat weggezakt, maar inmiddels zijn we met zijn allen vijf jaar verder. Het urgentiegevoel van arbeidsvraag en -aanbod bij elkaar brengen is teruggekeerd.

Dit jaar waren veel organisaties er al mee bezig. Soms omdat er al echte schaarste is, zoals in de high-techsector. Meestal was de insteek daarbij kostengedreven: men wil dan vaak een zo goedkoop mogelijke flexibele schil creëren. HR heeft zich hierdoor de afgelopen jaren op het flexvraagstuk laten wegspelen door finance. Het pleidooi voor kwaliteit werd overruled door het kostenplaatje.

Vraag naar flexibele arbeid
Dit jaar moet HR weer aan tafel komen en de board ervan bewust maken dat de vraag naar flexibele arbeid vooral ook een kwaliteitsvraagstuk is. Er moet worden nagedacht hoe de bedrijfsvoering zo wendbaar mogelijk kan worden ingericht, hoe er zo snel mogelijk op veranderingen in het speelveld kan worden gereageerd. Dat sluit ook beter aan op de moderne arbeidsmarkt.

Steeds vaker zie je goede mensen die van bedrijf naar bedrijf en project naar project werken. Daar kun je je als organisatie voor openstellen. Maar hoe haal je de juiste kennis aan boord? Sommige bedrijven hebben het idee: wij openen een eigen marktplaats, en dan melden de goede mensen zich vanzelf wel. Die gedachte is niet raar: met de moderne middelen komen zzp’ers steeds dichter bij bedrijven. Die portals lijken het proces eenvoudiger en transparanter te maken, maar het gevaar is dat je met hagel gaat schieten. Je komt dan op een incidentele manier aan je mensen.

Wildgroei aan zzp’ers
Beter is er zelf actief naar te zoeken. Daar ligt een belangrijke taak voor HR: kijken wat externe kennis kan bijdragen aan interne vraagstukken. Je ziet dat er in iedere sector een aantal koplopers is dat daar nu al gedecideerd op stuurt. In het verleden is er bij sommige bedrijven sprake geweest van een wildgroei aan zzp’ers. Dat moet je voorkomen: flexibilisering moet geen fundamentalisme worden. Maar je ziet wel dat bedrijven nog nauwelijks vaste dienstverbanden verstrekken. We zouden ook moeten toegroeien naar een nieuw arbeidscontract.

Een ‘vast’ contract wordt dan bijvoorbeeld een contract voor een jaar of drie, met weinig automatismen. Het is ook niet meer dan een juridisch ding. Veel interessanter is de vraag wat je nou eigenlijk aan elkaar hebt. Als je daar als bedrijf en individu op een meer natuurlijke manier met elkaar over kunt praten en eventueel uit elkaar kunt gaan, is dat voor beiden goed.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd in PW De Gids. Lees ook in de serie HR VISIE 2014:
‘Zo laat je talent renderen in 2014′ – Lidewey van der Sluis over talent management
‘Soms houden we werknemers bewust een beetje klein’ – Beate van der Heijden over duurzame inzetbaarheid
Zo gaat Het Nieuwe Werken renderen in 2014 – Henny van Egmond over de toekomst van Het Nieuwe Werken