Scenarioplanning

gouden eieren klein

HR zit met SPP op ‘gouden ei’

Soms wordt gesteld dat er ‘zo ontzettend veel’ onzekerheden zijn dat strategische personeelsplanning niet mogelijk is. Dat is niet correct.

Dit schrijft Gerard Evers van EuroHRMs. HR-managers zitten volgens Evers vaak zonder het te weten op een ‘gouden ei’. De gegevens moeten ‘alleen nog’ bij elkaar gebracht en aan elkaar gekoppeld worden. Betrokkenheid van de ICT afdeling bij een SPP project is daarom cruciaal.

Strategische personeelsplanning is een complexe HR activiteit en vereist een duidelijke visie op de lange termijn strategie van de organisatie, schrijft Evers. “Deze visie dient gekoppeld te zijn aan externe ontwikkelingen. Deze toekomstige ontwikkelingen zijn vaak erg onvoorspelbaar, scenario’s zijn gewenst. Hoe ziet ons dreamteam er straks uit? Hoeveel, welke competenties, welke arbeidskosten, welke flexibiliteit?”
Vaak laten de externe analyses zien dat er voor de komende drie jaar tal van onzekere en impactvolle variabelen bestaan die aan de formatiezijde hun repercussies zullen hebben. Sociologisch/demografische verschuivingen, en technologische, economische en politieke veranderingen lijken steeds minder voorspelbaar (‘de toekomst is ook al niet meer wat zij geweest is’).

Juist deze onzekerheid verlangt dat er waar mogelijk wel wordt gestuurd op basis van scenario’s en bijbehorende flexibiliteit en omschakelvermogen. Daarmee wordt de onzekerheid niet kleiner. Scenariovorming is een draaiboek voor ‘wat doen we als…’. Hieruit kan onder andere worden afgeleid welke strategische reacties vanuit de organisatie mogelijk van belang zijn (positionering en concurrentieprofiel) en welke consequenties dit dan moet hebben voor productievolumes, productassortiment, functiegebouw en functiemix, en daarmee voor de gewenste formatie. Het gaat uiteindelijk om de mogelijke bandbreedtes voor de toekomstig gewenste formatie. Hierdoor kunnen de frictiekosten bij verkeerd beleid (bijvoorbeeld vaste aanstellingen in combinatie met boventalligheid) aanmerkelijk worden verkleind.

De strijd om talent begint nu!
10 december, Zonheuvel in Doorn
Open uw ogen voor toekomstige talentproblemen. Dit congres geeft u best practices, methoden, instrumenten en bovenal praktische workshops. Hier krijgt u in één dag een inkijk in uw eigen talent planning en de kansen in uw organisatie.
Inschrijven/ meer informatie