Inzetbaarheid

Intern ondernemerschap maakt werkende 45plusser gemotiveerder

Alleen als 45+ werknemers de ruimte krijgen, worden ze ondernemender zodat ze langer gezond en gemotiveerd doorwerken.

Bij ruimte moet gedacht worden aan bijvoorbeeld sociale ruimte of ontwikkelingsruimte. Sociale ruimte biedt de mogelijkheid om met collega’s en anderen binnen en buiten het bedrijf te interacteren. Ontwikkelingsruimte geeft de kans om te leren en te ontwikkelen. Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van Gert van Brussel. Hij promoveerde vrijdag 31 augustus 2012 aan de Open Universiteit.

Ruimte als voorwaarde
Doel van het promotieonderzoek was uit te zoeken wat de belangrijkste voorwaarde is om met name senior professionals in non-profitorganisaties ondernemender te maken. Conclusie is dat zonder voldoende ruimte ondernemerschap niet mogelijk is. Van Brussel vond tien dimensies van het ruimteconcept, zoals sociale ruimte en ontwikkelingsruimte, maar ook financiële en facilitaire ruimte, fysieke ruimte en experimenteerruimte. Langer gezond en gemotiveerd doorwerken vormt een grote uitdaging voor werkgevers en hun werknemers. Intrapreneurship blijkt een interessante strategie om werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk te houden. Met intrapreneurship wordt intern ondernemerschap bedoeld: intrapreneurs zijn werknemers die zich ondernemend gedragen binnen de grenzen van het bedrijf waar ze in dienst zijn.

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in non-profitorganisaties in de sectoren zorg en welzijn, en onderwijs. Juist daar wordt spanning ervaren rond marktoriëntatie, ondernemerschap en handhaving van professionele kwaliteit. Gert van Brussel, zelf actief als ondernemend loopbaanadviseur, heeft zijn promotieonderzoek verricht in een gevorderde fase van zijn eigen loopbaan en had daarmee ook een sterk persoonlijk motief voor zijn onderzoeksproject.
De titel van zijn proefschrift is: ‘De creatie van ruimte met stijl. De ontwikkeling van intrapreneurship als loopbaanperspectief voor senior professionals’. Van Brussel is directeur/eigenaar van VBC talent development bv te Roerdalen en specialist in loopbaanontwikkeling met een speciale interesse voor duurzame employability, (re)vitalisatie van loopbanen en ondernemerschap.

Bron: Ou.

Tips
– Een nieuwe loopbaan of levenspad klinkt soms aantrekkelijk, maar hoe doe je dat? Hoe vind je jezelf opnieuw uit? De auteurs van het boek Business Model You laten zien hoe je weer vertrouwen en plezier krijgt in je leven en loopbaan.
– Coachen met het enneagram. Een stap-voor-stap beschrijving met voorbeelden, tips en oefeningen.