Uncategorized

vraagteken

Onderzoek: Nederlandse managers falen

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de effectiviteit van Het Nieuwe Werken van APS in de afgelopen vier jaar toont aan dat de Nederlandse manager tekortschiet. Diens rol blijkt door de invoering van HNW bovendien sterk te zijn veranderd.

Interessant zijn de grote verschillen over branches heen, maar zeker ook de verschillen tussen leiders, managers en medewerkers als het gaat om de interpretatie van hoe zij de dingen doen. Zo blijkt onder meer dat 60 procent van de leiders van organisaties ontevreden is over de balans tussen werk en privé. Dit is slechts bij 10 procent van de medewerkers het geval. En waar 90 procent van de managers aangeeft dat zij hun persoonlijke doelstellingen daadwerkelijk onderschrijven, gelooft slecht 53 procent van de leiders dat dit ook echt zo is.

En hoewel twee derde van de medewerkers het gevoel heeft maar beperkt invloed te kunnen uitoefenen op het behalen van zijn doelstellingen, geven vier op de vijf medewerkers aan dat zij achter hun doelstellingen staan. 92 Procent van de managers geeft aan dat de rolverdeling tussen de functies van de medewerkers onderling duidelijk is. Slechts 28 procent van de medewerkers beaamt dit.

Eilandjes
Belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de doorvertaling van de bedrijfsdoelstelling door managers naar de individuele medewerkers in veel gevallen te wensen overlaat. Bij de implementatie van Het Nieuwe Werken, waarbij medewerkers juist meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen, leidt dit tot verschillende eilandjes. In het ergste geval verwordt een organisatie tot een aantal losse entiteiten van mensen of groepjes mensen die met de beste wil en volle gedrevenheid verschillende en soms zelfs tegenstrijdige doelstellingen najagen. Het management vervult hierin een sleutelrol.

Tot nu toe blijkt dat niet veel management teams erin zijn geslaagd die rol goed te implementeren. Resultaatgericht Organiseren en specifiek het door vertalen van doelstellingen is een kunde die onvoldoende wordt beheerst.

Op PW De Gids Vakbase leest u ook over self-management.